ROHS2 Muafiyetler

AB pazarına sunulan  elektrikli ve elektronik eşyalarda (EEE) belirli tehlikeli maddelerin (Pb,Hg, Cd, +6 değerli Cr, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP) kullanımları  2011/65/EU sayılı RoHS 2 Direktifi ile kısıtlanmaktadır. RoHS 2 Direktifi’nin  EK II’sinde EEE’lerde kullanımı kısıtlanan maddeler, muaf tutulduğu uygulamalar kapsam ve muafiyet peryodları ile birlikte direktifin EK III'ünde ve sadece tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol enstrümanlarının dikkate alındığı uygulamalar da EK IV’ünde listelenmiştir. 

RoHS 2 Direktifi-  Madde 5'i uyarınca  Avrupa Komisyonu,   tehlikeli madde kısıtlamalarından muafiyetli uygulamaların   yer aldığı  ek’lerin (Annex III, IV) teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlamak amacıyla söz konusu ek’lerde değişiklikler yapmaktadır. Avrupa Komisyonu,  mevcut  muafiyetleri  ve yeni muafiyet taleplerinin  değerlendirilmesi amacıyla yürütülmekte olan projeler için 2011 yılında Öko-Institut ve Fraunhofer IZM ile anlaşma yapmış olup, muafiyet taleplerine ilişkin değerlendirme raporlarına  projenin web sayfasından  erişilebilir. 

RoHS 2 - Annex III ve IV’de değişiklik yapan Komisyon Direktifleri,  değişikliğe ilişkin ek'ler, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanma ve yürürlük tarihleri tabloda özetlenmiştir.

RoHS2 Direktifinin muafiyetlere ilişkin eklerinde (Ek III, Ek IV) değişiklik yapan yürürlükteki Komisyon Direktiflerine Avrupa Komisyonunun web sayfasından (http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm) ulaşılabilir.

 

Komisyon Direktifi

Yayım tarihi

Yürürlük tarihi

2016/585/EU sayılı Direktif

Tıbbi cihazlar veya elektron mikroskopların onarımı veya yenilenmesi amacıyla kullanılan ve bunlardan geri kazanılan yedek parçalarında kurşun, kadmiyum, +6 degerlikli krom ve polibromlu difenil eterlerin (PBDE)

16 Nisan 2016

6 Mayıs 2016

2015/574/EU (Annex  IV)

Intravasküler ultrason görüntüleme sistemlerinde civa

10 Nisan 2015

30 Nisan 2015

2015/573/EU (Annex IV)

In-vitro tıbbi tanı cihazlarının PVC sensörlerde  kurşun

10 Nisan 2015

30 Nisan 2015

 2014/70/EU (Annex IV)

Mikro kanallı plakalarda kurşun

20 Mayıs 2014

9 Haziran 2014

 
 2014/75/EU(Annex IV)

Soğuk katod flouresan lambalarda civa

20 Mayıs 2014

9 Haziran 2014

2014/74/EU (Annex IV)              

Endüstriyel izleme ve kontrol cihazlarında C-pres uyumlu pin bağlantılı sistemler haricinde civa kullanımı.

20 Mayıs 2014

9 Haziran 2014

2014/73/EU (Annex IV)

Platinlenmiş platinyum elektrodlarda kurşun

20 Mayıs 2014

9 Haziran 2014

2014/71/EU (Annex IV)

Geniş alanda yığılı kalıp elemanlarının tek bir ara birimi lemindeki kurşun.

20 Mayıs 2014

9 Haziran 2014

2014/76/EU (Annex III)

El-yapımı ışıklı deşarj tüplerinde  (HLDT)  civa.

20 Mayıs 2014

9 Haziran 2014

2014/72/EU (Annex III)

Yanma modüllerinde kullanılan devre panellerindeki lehimlerde kurşun.

20 Mayıs 2014

9 Haziran 2014

2014/1/EU (Annex IV)

Yataklarda ve aşınan yüzeylerde yağlayıcı olarak kurşun alaşım elementi.

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/2/EU (Annex IV)

Fosfor kaplamalarda kadmiyum

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/12/EU (Annex IV)

Pozitron Emisyon Tomografi Dedektörleri için lehimlerde kurşun.

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/9/EU  (Annex IV)

Süper iletken magnetik devrelerde metalik bağlarda kurşun ve kadmiyum.

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/6/EU (Annex IV)

Pin bağlantı sistemlerinde kurşun

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/5/EU  (Annex IV)

Elektrik devresindeki lehimler içinde kurşun

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/10/EU (Annex IV)

Süperiletken ve termal iletken olarak alaşımlarda kurşun.

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/8/EU (Annex IV)

Dijital dizin dedektörlerde PCB’lerde lehim içindeki    kurşun.

 9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/7/EU (Annex IV)

Magnetik Alanlar için bileşenlerde kullanılan  lehim  ve kaplamalar.

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/13/EU (Annex IV)

Mobil tıbbi cihazlardaki lehimler içinde kurşun.

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/3/EU (Annex IV)

Stereotactic Head Çerçevelerde  kurşun asetat.

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/11/EU (Annex IV)

Alkali dispenserlerde 6 değerli krom

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

2014/14/EU (Annex IV)

Tek kapaklı kompak floresan lambalarda civa.

9 Ocak 2014

29 Ocak 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muafiyetler hakkında güncel gelişmeler için tıklayınız.

Sayfaya geri dönmek için tıklayınız.

RoHS Haberler

 

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.