Bookmark and Share

Biyosidal Ürün Nedir?

Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır. Biyosidal ürün bir ya da birden fazla aktif maddeden oluşabilir ya da bir ya da birden fazla aktif maddeden hazırlanmış olabilir, kullanıcıya sunulduğu şekli sulu bir aktif madde çözeltisi halinde olabilir. Çoğu biyosidal ürün tarımda bitki koruma amaçlı kullanılır (bitki koruma ilacı), tarım alanındaki kullanımları bitki koruma ürünleri yönetmeliği altındadır.

http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/biyosidal-urunler.html  

Biyosidal Aktif Madde Nedir?

Biyosidal aktif madde:

 • İyi tanımlanmış bir yapıya sahip olan kimyasal bir bileşik,
 • İki ya da daha fazla kimyasal bileşiği olan bir karışım işlemi,
 • Bir UVCB maddesi (bilinmeyen ya da değişken bileşen, karmaşık reaksiyon ürünleri ya da biyolojik maddeler)
 • Bakteri, mantar, virüs gibi mikroorganizmalar,
 • Bitki özleri, yağları ve mikroorganizmaları,
 • Mikroorganizmaların fermantasyonundan çıkan ürünler olabilir.

Mevcut Biyosidal Aktif Madde ve Yeni Biyosidal Aktif Madde Nedir? 

14 Mayıs 2000’den önce AB piyasasında bulunan tüm biyosidal aktif maddeler ve Komisyon Yönetmeliğine (EC) No 1896/2000) göre bildirilmiş ve tanımlanmış olanlar mevcut biyosidal aktif maddeler olarak yayımlanmıştır. 14 Mayıs 2000’den önce AB piyasasında bulunmayan ya da bildirilmiş ya da tanımlanmış olmayan biyosidal aktif maddeler, AB piyasasına sunulmadan önce her üye ülke tarafından 98/8/EC direktifine göre onaylanması gereken yeni biyosidal aktif maddelerdir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsaminda Yükümlülükler Nelerdir?

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin 98/8/EC sayılı Direktifi’ne uygun olarak hazırlanıp 27449 sayılı 4. Mükerrer ve 31 Aralık 2009 tarihli resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin hedefi, biyosidal ürünlerin, tüm canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesini ve bu değerlendirme kapsamında üretilmesini, ithal edilmesini, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arzını edilmesini, denetlenmesini sağlamaktır.

Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için; 

 • Ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olması,
 • Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama, güvenlik bilgi formları ve biyosidal ürünlerin reklamlarına ilişkin belirlenmiş koşullara uygun olması gereklidir.

AB’ye İhracatta CLP Tüzüğü Kapsamında Biyosidal Ürünlerin Yükümlülükleri Nelerdir?

AB’de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü kapsamında bitki koruma ürünleri veya biyosidal ürünlerdeki aktif maddelerin, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren CLP kriterlerine göre sınıflandırılma, etiket ve güvenlik bilgi formları’nın yeni sınıflandırmalarla güncellenme zorunluluğu başlamıştır. Diğer taraftan bitki koruma ürünleri ya da biyosidal ürünlerin içerisindeki aktif maddeler, REACH Tüzüğü kapsamında kayıt edilmiş sayılmaktadır. Ancak CLP Tüzüğü kapsamında sınıflandırma ve etiketleme bildirimi için istenen bilgiler ilgili kayıt dosyasında bulunmamaktadır. Bu durumda, CLP Tüzüğü kapsamında Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri için Avrupa Kimyasallar Ajansı’na ayrı bir bildirim yapılmalıdır.

 

 

AB’de Biyosidal Direktifi (98/8/EC) ile Ilgili Öngörülen Gelişmeler:

 • 2013 yılından itibaren 98/8/EC sayılı Direktifi’nin yerine geçecek “Biyosidal Ürünler Mevzuatı” doğrultusunda hem kapsamın genişletilmesi hem de yeni yükümlülükler geliştirilmesi planlanmaktadır. (Örn. Biyosidallerle işlem gören tekstil ürünlerine gelen yükümlülükler)
 • Aktif maddeler için periyodik olarak yapılacak uygunluk, Biyosidal Ürünler için izin başvurusu yapma yükümlülükleri planlanmaktadır.
 • Avrupa Birliği’nde REACH ve CLP Tüzüklerini yürüten Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın (ECHA) yeni “Biyosidal Mevzuatı”nın yönetiminde de aktif rol alması planlanmaktadır.

 • Avrupa Birliği’nde 27.06.2012 tarihinde yayımlanan 528/2012/EU sayılı “Biyosidal Ürünler Tüzüğü” kapsamında AB pazarına sürülecek biyosidal ürünlere yönelik Ulusal ve Birlik bazında kayıt ve izin süreçleri, yaptırımlara ilişkin bilgi vermek amacıyla Feierl Herzele firması tarafından “Biyosidaller 2012 Konferansı”düzenlenmiştir. Konferans raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.