Eko-etiket elektrikli ürünler eğitimi

"Türkiye'de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi (TKAG) Projesi" kapsamında, 66/2010/EC sayılı AB Eko-Etiket Tüzüğü kapsamında Güç Kaynakları (Elektrikli Ürünler) kapsamında üretim yapan firmalara yönelik Eko-Etiket Tüzüğü'nün gereklilikleri ve uygulamanın anlatılması konulu eğitim, Andreas Scherlofsky tarafından 13 Nisan 2012 tarihinde Ankara Plaza Otel’de gerçekleşti. Eğitimde ayrıca enerji etiketi uygulaması hakkında da bilgiler verildi.

AB Eko etiketi

 • Eko etiket uygulamaları tüm dünyada 1970’li yılların sEko etiket logosuonunda ortaya çıkmış ve giderek artan bir grafik izleyerek pazar payını genişletmiştir. Dünya çapında saptanabilen 431 kadar eko-etiketleme uygulaması olduğu bilinmektedir. 25 sanayi sektörü ve 146 ülke bu uygulama kapsamındadır.
 • Eko etiketin yayılmasındaki temel neden, çevrede giderek büyüyen bir ayak izi bırakan tüketicinin bu ‘kirletme sürecindeki’ payını azaltma eğilimidir.
 • Eko Etiket tipleri
  1. TİP 1: Gönüllü, çoklu ölçüte dayanan ve üçüncü taraflarca, yaşam döngüsü ilkelerine uygun ürün kategorileri içinde çevresel tercih edilebilirliğe sahip ürünleri ödüllendiren programlar (ISO 14024).
  2. TİP 2: Üreticilerin ve tedarikçilerin kendilerinin beyan ettikleri ve çoğunlukla tanıtımlarında kullandıkları çevresel iddiaları belgelendiren programlar (ISO 14021).
  3. TİP 3: Kalifiye bir üçüncü tarafça önceden belirlenmiş sayısal ölçütler kapsamında gönüllü olarak, yaşam döngüsü temelinde sayısal ölçütleri belirleyen ya da başka bir üçüncü tarafça onaylanan tip programlar (ISO 14040).
 • Ürün gruplarına göre en çok izin alan ürün sert yer kaplamaları olurken ülke olarak ise İtalya ilk sırada (İtalya’da ulusal eko-etiket sistemi yok).
 • Eko-etiket uygulamasının kullanımda olduğu 26 ürün grubu var: Temizlik (deterjan, sabun, şampuan v.s) Ofis ve baskı ürünleri (bilgisayar, fotokopi, çizim kağıtları, görüntüleme donanımı, baskı kağıdı), elektrik-elektronik cihazlar (TV, ampul, ısı pompaları, ışıklandırma, buzdolabı, çamaşır makinesi), inşaat (ahşap mobilya, yatak, döşek, saksı, boya, vernik, binalar, musluk ve duş başları, tuvaletler, ısıtma sistemleri), bahçe (tarım ürünleri ve toprak ıslah edici malzemeler), tatil alanları (otel, kamp yeri v.s), giyim ürünleri ana gruplar.
 • Başvuru ücreti 200 € ile 1200 € arasında değişiyor, yıllık ücret de 350-1500 € arası. İmajı düşürüp, güveni azaltmamak için çok düşük tutulmuyor.
 • Türkiye’de yetkili kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde Çevre Etiketi Şubesi olarak yapılandırılıyor.

AB eko etiketi bilgi sayfası: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
AB eko-etiket ürün kataloğu: http://ec.europa.eu/ecat/
 

AB Enerji Etiketi

AB Enerji Etiketlemesi, eko etiketleme sisteminin aksine gönüllü değil zorunlu bir uygulamadır. Sera gazı emisyonunun yüzde 80’ine yakını enerji kullanımı kaynaklı. 92/75/EEC no.lu direktif + ürün gruplarına ilişkin ayrı yönetmelikler çerçevesinde düzenleniyor. Sürdürülebilir Sanayi Politikası, Eko-tasarım ve enerji verimliliği eylem planı nedeniyle revizyona gidildi. 2010/30/EC no.lu direktif, 31 Temmuz 2011’den itibaren yürürlükte. Her ürün grubuna yönelik kanun hükmünde kararnameler var.

AB Enerji eğitimi ile ilgili satır başları da şöyle sıralanabilir:

 • AB-enerji etiketiAB enerji etiketi sayesinde 3,8 milyon ton CO2 tasarruf edildiği hesaplanıyor.
 • Yapılan araştırmalara göre tüketici, A sınıfı ürünler için daha fazla para ödemeye hazır. Buzdolapları ve çamaşır makinelerinin çoğu A sınıfı ancak kurutma makinelerinin teknik yapılarındaki bir kısıtlamadan dolayı yüzde 80’i ancak C sınıfı.
 • Etiketin üzerinde bulunması gereken bilgiler, ürüne göre değişmektedir. Ör. televizyonlar için enerji etiketinde; enerji verimlilik sınıfı, diyagonal görülebilir ekran, çalışır durumda elektrik tüketimi, yıllık elektrik tüketimi, bekleme modunda elektrik tüketimi, ekran çözünürlüğü bilgileri yer almalı; etiketin son geçerlik tarihi verilmeli.
 • Yeni AB Eneji Etiketleme Yönetmeliğinin Türkiye'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından  yayımlanması beklenmektedir.
 • Şu anda Türkiye'de Buzdolapları, Çamaşır Makinaları, Bulaşık Makinaları, Fırın ve Klimalarda 2002, 2003 ve 2010 yönetmeliklerine uygun olarak Enerji Etiketi bulundurma zorunluluğu olup AB kriterlerine uygun olarak işlem görmektedir.

 

AB Enerji Etiketi Web Sitesi:
Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.