AB Enerji Star Programı (AB-ABD): Ofis Ekipmanlarının enerji etkinliği

ENERJİ STAR Programı,A.B.D. ile Avrupa Komisyonu arasında ofis ekipmanlarının enerji verimliliği etiketlemesinin koordine edilmesi amacıyla 2001 yılında yapılan anlaşmanın bir sonucu olarak doğmuştur. Enerji- etkin ofis ekipmanlarının üretiminin özendirilmesi amacıyla AB ve ABD tarafından ortak bir şekilde uyarlanan gönüllülük esasına dayalı bir enerji etkinliği programıdır. Program, ofis ekipmanlarının enerji performanslarının ölçülmesi için kabul edilmiş spesifikasyonların üreticiler tarafından gönüllü olarak uygulanmasını amaçlar. ENERJİ STAR Programının ortakları A.B.D. Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile Avrupa Komisyonu arasında karşılıklı tanıma anlaşmasının resmi belgesi niteliğindeki anlaşma için tıklayınız.. 

 

Kapsam

Energy Star® Etiketinin kullanılabileceği ofis ekipmanları

28.12.2006 tarihli ve L 381/26 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Anlaşma'nın Ek'leri    

ile ilgili gerekli bilgileri içerir.

 

AB ENERJİ STAR Gereklilikleri

1. Anlaşmanın Annex C’sinde  kapsamdaki ekipmanların  spesifikasyonlarının revize edilen yürürlükteki Komisyon Kararları için tıklayınız.

 

AB ENERJİ STAR Programı

Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen programın ABD’li partneri Çevre Koruma Ajansı (EPA)’dır.

ENERJİ STAR Etiketi, tüketicilerin enerji temini ve çevresel koruma alanında güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayan düşük enerji tüketimli cihazlarını teşhis etmelerini sağlar.

ENERJİ STAR® Logosu, Ek A’da gösterilen sertifikasyon işareti olup, ABD ve EPA tarafından sahiplenilmiştir.

Ek C’sinde yer alan bilgisayar sunucuları ve kesintisiz güç kaynaklarına yeni spesifikasyonlar ekleyen ve görüntüleme cihazları için spesifikasyonları revize eden 20 Mart 2014 tarihli Komisyon kararı için tıklayınız.

Energy Star® Etiketi, bu spesifikasyonları karşılayan ofis ekipmanları için kullanılabilir. Bu sayede tüketiciler düşük enerjili cihazları teşhis edebilirler.

Gönüllü üreticilerin katılımı

Ofis ekipmanı üreticileri gibi parakendeci ve dağıtıcı firmalar da ENERJİ STAR Programına katılabilir ve "Energy Star®" etiketini kullanabilirler.

Programın yönetimi ve takibi

Program, ABD ve AB tarafından atanan aşağıdaki birimlerce yönetilir:

Çevre Koruma Ajansı (EPA) (ABD) ile Avrupa Topluluğu ENERJİ STAR İletişim Kurulu (ECESB) tarafından ENERJİ STAR isminin ve etiketinin doğru kullanımı için rehberler hazırlanmıştır.

AB’de ENERJİ STAR Etiketini taşıyan ofis ekipmanın testinden veya ilgili gereklilikleri karşılayıp kaşılamadığının kontrolünden Avrupa Komisyonu sorumludur.

ECESB, ürünün gerekli kriterleri karşılamaması durumunda:

  • Üreticiye ürünüz gerekli kriterleri karşılamadığına dair yazılı bildirim yapar
  • Programdaki koşullara uyumun sağlanması amacıyla taslak plan hazırlar
  • Gerekli kriterlerin sonradan karşılanmaması durumunda üreticinin bu programa katılımını iptal eder.

Faydalı Kaynaklar

AB ENERJİ STAR Programına kayıt hakkında sıkça sorulan soru& cevaplar (FAQ)

AB ENERJİ STAR Mevzuat web sayfası (http://www.eu-energystar.org/index.html)

ABD ENERJİ STAR web sayfası (http://www.energystar.gov)

 

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.