Bookmark and Share

Güvenlik değerlendirmesi

Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen makul kullanım şartları altında uygulandığında insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. AB mevzuatında, güvenlik değerlendirmesini yürütecek kişinin rolü 1223/2009 sayılı tüzük ile önem kazanmış, bu kişinin bir AB diploması (eczacılık, tıp, dermatoloji, toksikoloji v.b alanlarından en az birinde) sahibi olması şartı aranmaktadır. 

Güvenlik raporları

Güvenlik değerlendirmesi sonucu bir güvenlik raporu oluşturulması istenmektedir. 1223/2009 Tüzüğü ile tanımlanan ve  kozmetik güvenlik raporunda yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Ürünün nicel ve nitel komposizyonu,
 • Fiziksel/ kimyasal özellikleri,
 • Mikrobiyolojik kalitesi,
 • Öngörülen kullanımları,
 • İçeriğindeki maddelere maruziyet,
 • İstenmeyen etkileri,
 • Güvenlik değerlendirme sonuçları
 • Etikette belirtilecek uyarılar,
 • Kullanım kılavuzu vb.

Ürün güvenlik raporlari

 

Ürün bilgi dosyası

Ürün Bilgi Dosyasında (PIF), üretim yöntemine ilişkin daha fazla bilgi gerekiyor ve dosyanın ürün piyasadan kalktıktan sonra 10 sene daha saklanması isteniyor. Ürün Bilgi Dosyasında olması ve gerektiğinde güncellenmesi istenen bilgiler şunlardır:

     
 • Kozmetik ürünün tanımı (Ürün Bilgi Dosyası ile net olarak eşleştirilebilmeli).
 • Kozmetik ürünü güvenlik raporu (Tüzük madde 10’a uygun şekilde hazırlanmış olmalı).
 • Üretim yöntemine ilişkin ve İyi İmalat Uygulamalarına uygunluğu ifade eden bir açıklama.
 • Kozmetik ürünün iddia edilen etkisini gösteren kanıt.
 • Kozmetik ürün ya da içeriği ile ilgili hayvan deney verileri (üretici, ajansı veya tedarikçi tarafından yürütülmüş olan).
 

Ürün Bilgi Dosyası ile ilgili  detaylı bilgi veren CosmeticsEurope İngilizce rehber için tıklayınız.

Ürün Bilgi Dosyası İçeriği hk.

Kozmetik Ana sayfa


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.