Bookmark and Share

Mevzuat Duyuruları

 

Temizlik ürünleri için AB Eko-etikette güncelleme

Temizlik ürünleri için AB Eko-Etiket (Çevre Etiketi) kriterleri güncellendi. Haziran ayından itibaren geçerli olacak kriterler, eskisine göre daha sıkı limitler belirliyor. En önemli değişiklikler şunlar:
  • Ürünlerde mikroplastik kullanımı yasaklanacak.
  • Su ortamında Kronik kategori 3 olarak sınıflandırılan kokular için getirilen derogasyon kaldırılacak
  • Ürünlerin korunması için ancak yetecek dozda koruyucu madde kullanımına izin veren daha sıkı limitler getirilecek
  • Biyo-bazlı ürünlerin, palm yağı, palm özü yağı ve bunların türevleri içeriğinin, sertifikası olan sürdürülebilir plantasyonlardan temin edilmesi gerekecek
  • Ambalajlarda yüzde 80 oranında geri dönüşümlü malzeme kullananlar, diğer ambalajlama gerekliliklerinden muaf olacak

Söz konusu eko-etiket kriteri güncellemesi çok amaçlı temizlik ve hijyen ürünleri, elde yıkama bulaşık deterjanları, otomatik bulaşık deterjanları, endüstriyel ve kurumsal otomatik bulaşık deterjanları, endüstriyel ve kurumsal otomatik bulaşık deterjanları, endüstriyel ve kurumsal otomatik çamaşır deterjanları ve çamaşır deterjanlarını kapsıyor. Haziran ayında yeni kriterlerin devreye girmesiyle, eko-etiket taşıyan ürünlerin yeni gerekleri sağlamak için 12-18 aylık bir geçiş süreleri bulunuyor. 


İhracatçı firmalara dolandırıcılıklara ilişkin uyarı ve duyuru

İngiltere Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Merkezi İskoçya’da bulunan bir firmanın ismini kullanan dolandırıcıların ülkemizdeki bir ihracatçı firmamıza yüklü bir miktar sipariş verdiği ancak teslimat adresinin farklı olmasından şüphelenilerek konunun İskoçya’daki firmaya sorulduğu ve gerçeğin anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu itibarla, "Unit 1, Old Foundry, Tat Bank Road Old Bury, B69 4BN, West Midlands United Kingdom" adresine firmalarımızın itibar etmemeleri önem arz etmektedir. 

İngiltere’de şahıs şirketleri dışındaki şirketlerin kayıtlı olmakla yükümlü olduğu Şirket Kayıt Kurumu (Companies House - https://beta.companieshouse.gov.uk) internet sayfasından mevcut şirketlerin adres ve şirket numarasının kopyalanarak sanki gerçek bir şirketmiş gibi kötü niyetli kişilerce kullanıldığı bilinmektedir. Bu çerçevede, alınan yazıda, Companies House’da kaydı olsa dahi firmalarımızın kötü niyetli kişi veya kişilere karşı daha duyarlı hareket etmeleri için alınması gereken önlemlere yer verilmektedir. Uyarı ve önlemler yazı içeriğinde detaylıca anlatılmaktadır. 

Kaynak: İngiltere Ticaret Müşavirliği Bilgi Notu

 

Aday Ülkeler, REACH ve CLP Tüzükleri uyumlaştırma tecrübelerini paylaştı

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Avrupa Birliği’ne aday ülkelerde  Çevresel ve Bölgesel İklim Erişim Ağı (ECRAN) Uygulaması TAIEX programı çerçevesinde REACH ve CLP Tüzüklerinin ön plana çıkarıldığı kimyasallar mevzuatına uyum konulu çalıştay, 8-10 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Yardım Masamızın da davet edildiği çalıştaya, ülkemizde kimyasallar mevzuatından sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB’ye aday diğer ülkelerden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Yugoslavya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan) yetkilileri katıldı. REACH ve CLP tüzükleri kapsamında özellikle alt-kullanıcı yükümlülükleri, her iki tüzüğün SEVESO ve IED Direktifleri ile bağlantılarına yer verildiği ve Aday Ülkelerin  REACH ve CLP tüzüklerini uyumlaştırma çalışmaları ile ilgili tavsiyelerini paylaştığı çalıştayın son gününde ürün yönetiminde mevzuat uyumunu yerinde görmek amacıyla ülkemizde alt-kullanıcı pozisyonunda faaliyet gösteren bir firmaya ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu çalıştayın sunumlarına daha sonra web adresinden (http://www.ecranproject.eu/)  erişilebilir.

Çalıştayda ülkemizde REACH Tüzüğü’nün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Taslak Yönetmeliği hakkında son gelişmelerle ilgili verilen bilgiye göre, ülkemizde 1 ton/yıl ve üzeri miktarda üretilen ve ithal edilen tüm maddeler için ön-kayıtların 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanması, kayıtların da 31/12/2018- 31/12/2020 döneminde yapılması öngörülmekte. Başbakanlık onayına sunulması planlanan KKDİK Taslak Yönetmeliği’nin 2016 yılı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.


ADR Semineri Birliğimizde gerçekleştirildi

Ülkemizde 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olunan "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında 22 Mayıs 2015 tarihinde Birliğimizde düzenlenen seminer geniş katılımla gerçekleştirilmiştir.

Kara yolu taşımacılığında yeni sorumluluk, yükümlülük ve ambalajlama ve sertifikasyon koşullarının anlatıldığı seminerimize ait sunumlar için linklere tıklayınız:  Mustafa Bağan   /   Melih Akdeniz

Tehlikeli Maddeleri Tanıma Rehberi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

RoHS2 ve diğer EEE haberleri için tıklayınız.

 

Kozmetik haberleri için tıklayınız.

 

Kalıcı Organik Kirleticilere 3 yeni madde daha eklenecek

Birleşmiş Milletler’de iki hafta kadar süren, Basel, Rotterdam ve Stockholm Sözleşmeleri üçlü görüşmeleri sonucunda, 3 maddenin daha yasaklama veya kısıtlama getirecek şekilde Kalıcı Organik Kirletici maddeleri içeren Stockholm Sözleşmesi eklerine dahil edilmesine karar verildi. Bu maddeler şunlar:

 

  • poliklorlu naftalinler (polychlorinated napthalenes -PCNs): Ek A (Yasaklama) Listesine eklenecek. Rusya’nın önerisiyle aramadde olarak istisna getirilmesi tartışıldı, çevreci gruplar bunu istemiyor. Daha çok kablo yalıtım kaplamalarında, ahşap koruyucu, plastik ve kauçuk katkı maddesi olarak kullanılıyor.
  • Solvent hekzaklorobutadien (HCBD): Ek A’ya eklenmesi planlanıyor. Daha çok kauçuk bileşikleri yapmak için kullanılıyor. Salınımları takip ve kontrol için Ek C’ye de eklenmesi tartışıldı.
  • Pentaklorofenol (PCP), tuzları ve esterleri: Ek A’ya eklenecek. Biyosit ve pestisit olarak kullanılmakta. Hindistan kararı bloke ediyordu. İsviçre’nin önerisiyle oylama sonucu ekleme kararı alındı.

KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi başladı

İnsan sağlığı ve çevreyi tehlikeli kimyasallardan kaynaklanabilecek zararlara karşı korumayı amaçlayan, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüteceği "KOK Stoklarının Bertarafı ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi"nin Açılış Çalıştayı 17 Kasım 2015 tarihinde Ankara Plaza Hotel'de gerçekleştirildi. Açılış Çalıştayına ilgili tüm kamu kurum kuruluşları ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri de katılım sağladı.

 


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.