CE Işaretinin ürüne iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve şartlar

RoHS 2'nin  EEE’lere CE işaretinin iliştirilmesini için atıf yaptığı AB Direktifi ve Konsey Kararı:

RoHS 2 Madde 15

 

CE İşaretinin iliştirilmesiyle ilgili kural ve koşullar: 

  • CE İşareti için 765/2008 sayılı Tüzük - 30. Madde referans alınır. 
  • CE İşaretin görünür, okunaklı ve silinmez olarak nihai EEE veya diş yüzeyine iliştirilir, mümkün olmuyorsa ambalaj ve eşlik eden belgelere iliştirilir.
  • CE İşareti, EEE AB pazarına sunulmadan önce iliştirilir.
  • Üye Ülkeler'deki ciddi ihlallere yönelik cezai yaptırımlar da dahil olmak üzere para cezaları uygulanır. Cezalar, suçun ciddiyeti ile orantılı ve uygunsuz kullanıma karşı caydırıcıdır.

 

CE İşareti nedir?

CE İşareti, ürüne uygulanan ve CE işaretini gerekli kılan  Birlik harmonize düzenlemelerine ürünün uygunluğunu gösterir. CE İşareti ticari bir pazarlama aracı olmayıp, ürünün Birliğin harmonize düzenlemesinde ortaya koyulan şartları karşıladığını gösterir. CE İşareti ürünün AB’de üretildiğini göstermez. CE işareti ürünlerin Avrupa Ekonomik Alanı (AEE), Türkiye ya da başka bir ülkede üretilip üretilmediğine bakılmaksızın AB pazarında serbest dolaşımını sağlar.

CE İşaretini kimler iliştirmeli ?

CE İşareti,  uygunluk değerlendirme prosedürü tamamlandıktan sonra  üretici (Birlik içinde veya dışında yerleşik bulunan) veya Birlik içinde yerleşik Yetkili Temsilcisi (Authorise Representative) tarafından iliştirilir. Yani ürün, CE işareti iliştirilmeden ve pazara sunulmadan önce  uygulanabilir bir veya birden fazla direktifler kapsamında  uygunluk değerlendirme prosedüründen geçmiş olmalıdır. CE İşaretinin iliştirilmesiyle birlikte üretici, Birliğin ürüne uygulanabilir bütün düzenlemelerinin gerekliliklerini karşıladığına dair ürünle ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu ve uygun olan uygunluk değerlendirme prosedürlerinin başarıyla yerine getirildiğini beyan eder.

CE İşareti hangi ürünlere iliştirilmelidir ?

CE İşareti, ürün pazara sunulmadan önce iliştirilmeli ve spesifik Birlik düzenlemesinin gereklerini karşılamalıdır. Ürünün, Birliğin CE işaretinin iliştirilmesini gerekli kılan birden fazla harmonize düzenlemesine tabi olması durumunda CE işareti, ürünün tüm düzenlemelerin hükümlerini karşıladığının bildirilmesidir. Bir ürün, Birliğin CE iliştirilmesinin gerektiren harmonize düzenlemesine dahil edilmedikçe CE işareti iliştirilmeyebilir. 

CE İşaretinin Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte iliştirilmesi

Birliğin uygulanabilir harmonize düzenlemesine göre üretim kontrolü fazına onaylanmış kuruluş (notified body) katıldığında, CE İşareti onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte ürüne iliştirilmelidir. Üretici veya Yetkili Temsilci, mevzuatın gerekli kılması durumunda Onaylanmış Kuruluş’un sorumluluğu altında kimlik numarasını iliştirir. CE İşareti, uygunluk değerlendirmesi yürütülen ürüne iliştirilir. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, talep edilen uygunluk değerlendirme faaliyetine göre hizmet sunmaktadır. TÜRKAK, Avrupa Akreditasyon işbirliğinin bir üyesidir ve AB ile bir dizi karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. TÜRKAK akrediteli Türk uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, AB’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları ile eşdeğer sayılır. Firmalar, uygunluk değerlendirmesinde kalibrasyon, test, sertifika düzenleme ve denetim gibi bir veya daha fazla faaliyetleri yerine getirmek üzere TÜRKAK akrediteli Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarından hizmet alabilmektedir. Onaylanmış Kuruluş katılımını gerekli kılan uygunluk değerlendirmeleri, üreticinin ürünün Onaylanmış Kuruluş tarafından incelenmesinden sonra CE işaretini iliştirmesine izin vermektedir. 

CE İşareti ile ilgili faydalı bilgi kaynakları·       

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.