WEEE Direktifi Kapsamı

kova
WEEE Direktifi büyük ve küçük ev aletlerini, bilgi teknolojileri (IT) ve telekomünikasyon ekipmanlarını, tüketici ekipmanlarını, aydınlatma ekipmanlarını, elektrikli ve elektronik araçları (büyük ölçekli sabit endüstriyel araçlar hariç), oyuncak, eğlence ve spor ekipmanlarını, tıbbi aletleri (kontamine olanlar hariç), kontrol ve izleme aygıtlarını, otomatik dispenserleri kapsamaktadır.

 

 

Bir ürünün WEEE Direktifi dışında kalıp kalmadığı hangi kriterlerle tanımlanmaktadır?

No  WEEE Direktifi Ürün Kriteleri Açıklama  WEEE’nin Kapsamı Dışında Kalan Ürün Örnekleri 
 1  Elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) “...elektrik, cereyan veya elektromanyetik alanlara bağlı olarak çalışan, bu cereyanların ve alanların oluşturulması, nakli ve ölçümü için gerekli olan” olarak tanımlanmaktadır. WEEE Madde 3 (a)  “bağlı” dan kasıt, ekipmanın ana fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli olan enerji ihtiyacının (petrol ya da gaz değil) elektrik olmasıdır. Bunun anlamı elektriksiz ekipmanın temel fonksiyonlarını yerine getirememesidir. Eğer elektrik ekipmanın destek ve kontrol işlevleri için kullanılıyorsa bu ekipman WEEE direktifi kapsamı dışındadır.   - piezoelektrik tutuşma-yanmalı motor- çim biçme makinası (petrol yakıtlı)- Havalı (pnömatik) aletler- elektrik saatli gazlı pişirme fırınları- pil ile çalışan oyuncaklar
 2

EEE “alternatif akım için 1000 Voltu, doğru akım için ise 1500 Voltu geçmeyen voltaj ile çalışan tasarımlar” olarak tanımlanmaktadır. WEEE Madde 3 (a)

   - piezoelektrik tutuşma (>1500 V)- yüksek gerilim anahtarları
 3  Ek IA’ daki kategorilerdeki ekipmanla kapsam dahilindedir. WEEE Madde 2.1 & Ek IAAncak 6. kategoride büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler kapsam dışı tutulmuştur.  Büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler ekipman gruplarını, sistemleri, son ürünler ve / veya parçaları, spesifik amaçları yerine getirmek üzere profesyoneller tarafından endüstriyel bir alete veya endüstri binasına yerleştirilmiş sadece endüstride kullanılan sürekli sabit ekipmanların her birini içeren aletlerdir.Ticari amaçlı olarak piyasada yer almak üzere tasarlanmamışlardır.

- petrol platformları- ticari catering ekipmanları için, genel bir muafiyet söz konusu değildir. Kriter ekipmanın büyüklüğüne değil sabit olup olmamasına bağlıdır.

 4  Ek IB’ de, Ek IA’ da verilen ekipman kategorilerine giren ürün listelerinde yer alan ekipmanları kapsamaktadır. WEEE Madde 2.1 & EkIB    Açıkça belirtilen muafiyetler- Evlerde kullanılan fluoresanlar- Telli ampüller
 5  Bu direktifin kapsamında olmayan diğer ekipman tiplerinin parçaları, kapsam dışındadır. WEEE Madde (2.1)  89/336/EEC (EMC Electromagnetic Compatibility Directive) ile bu Direktifin Resmi Uygulama Kılavuzu referans alındığında, kriter “son ürün” veya “Sabit Donanım”dır. Bir başka tipteki ekipmanın parçası olan ekipman son ürün olarak düşünülemez. Son ürün, direkt işleve sahip alet veya ekipman parçalarıdır. Direkt işlev, son kullanıcı veya kullanıcı için üretici tarafından talimatta belirtilen kullanım amacını yerine getirecek bileşen veya son ürünün işlevi olarak tanımlanmaktadır. Bu işlev bir kişinin yerine getireceği basit işlemlere ilave ayarlama veya bağlantı gerektirmeksizin geçerli olabilir. Eğer ekipman diğer tipte sabit donanım ise, WEEE kapsamına girmemektedir. Sabit donanım çok geniş anlamda, belirli bir görevi yerine getirmek üzere – fakat tek bir fonksiyon ya da ticari bir ünite olarak piyasa sürülmek üzere tasarlanmamış- bir araya getirilmiş veya o görevi yerine getirmek üzere belirli bir yere kurulmuş çeşitli ekipman sistem, son ürün ve/veya bileşenlerin (parça) bileşimi olarak tanımlanmaktadır.  - Isinma ve endüstri tesisleri gibi sabit tesisler- Isınma ve endüstri tesisleri gibi sabit tesisler- asansörler-frekans dönüştürücüler: bileşenler sadece bir ürüne ait oldukları zaman kapsam dahilindedir. Kapsama ya da muaf tutma bu bileşenlerin kullanımına bağlıdır. Bu konu adım adım değerlendirilmelidir.- Kullanım Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi (ELV) kapsamındaki ürünlerde kullanılmak üzere tasarlanan araba radyoları veya diğer ekipmanlar - RFID (Radyo Frekanslarıyla Tanımlama - Radio Frequency Identification)
 6   Bu direktif Topluluğun atık yönetimi ile ilgili mevzuat ön şartları olmaksızın uygulanacaktır . WEEE Madde 2.2    
 7  Sadece askeri amaçlar için tasarlanmış ürünler kapsam dışındadır.    silah, cephane ve diğer savaş malzemeleri

 Kaynak: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf

 
                                  
 
 
Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.