WEEE Direktifi Uygulamaları

AB’de Durum:

Avrupa Birliği’nde 13/02/2003 tarihinde yürürlüğe giren 2002/96/EC sayılı WEEE Direktifi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ayrı toplanmasını ve geri kazanımını zorunlu kılmaktadır. Yeni atık toplama hedefleri ve işleyişte bir çok farklılık doğuracak revize WEEE Direktifi 4 Temmuz 2012 tarihinde Avrupa Konseyi ve Parlementosu tarafından imzalanmıştır.

Revize WEEE Direktifi için tıklayınız.

Revize WEEE Direktifi kapsamında 2016 yılı itibariyle, 3 yıldır satışta bulunan her 100 tonluk cihaz satışı için, 45 tonluk e-atığın toplanması, 2019 yılı itibariyle bu oranın %65’e çıkarılması amaçlanmaktadır. Diğer bir deyişle alternatif olarak ortaya çıkan e-atığın %85’inin toplanması hedeflenmiştir.

Revize direktifte öne çıkan değişikliklerden biri de Üye Ülkelerdeki üreticiler diğer üye ülkelere elektrikli ve elektronik ekipman sattıklarında, ilgili üye ülke’de bahse konu direktifteki sorumluluklardan yükümlü tutacakları Yetkili Temsilci’yi atamak zorundadır.

 

Türkiye’deki Durum:

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamada benzerlik gösteren ve birbirini tamamlayan yönetmeliklerin birleştirilmesi politikası çerçevesinde, 2002/95/EC sayılı RoHS Direktifi ile 2002/96/EC sayılı WEEE Direktifi’nin tek bir yönetmelik olarak yayımlanması kararı kapsamında 22/05/2012 tarihinde 28300 sayılı Resmi Gazete’de “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”ni yayımlamıştır.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği için tıklayınız. 

İMMİB'de düzenlenen AEEE seminer sunumlarına ulaşmak için tıklayınız.


Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması, elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntemleri ve hedefleri ile ithalat, ihracat ve transit geçişlere ilişkin hukuki ve teknik esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan yönetmelik kapsamında AEEE yönetim planı hazırlama, teminat verme ve koordinasyon merkezinin oluşturulması yükümlülüklerin 22/05/2013 tarihinde başlaması planlanmıştır.

                                    

 alt

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.