Kozmetik Sorumlu Kişi

AB’de piyasaya sürülecek her kozmetik ürün için “sorumlu kişi” belirlenmesi şartı mevcut Direktifte de bulunmaktadır. Yeni tüzükte bu kişilerin sorumlulukları arttırılmıştır. Sorumlu kişi AB’de üretilen ürünler için üretici, ithal ürünler için ithalatçı olabileceği gibi AB’de yerleşik bir temsilci de atanabilmektedir.

 Kozmetikte Sorumlu Kişi
Sorumlu Kişi :

 • Üretici
 • Üreticinin atadığı başka bir kişi
 • İthalatçı
 • İthalatçının atadığı başka bir kişi
 • Mevcut bir ürünü değiştiriyorsa veya kendi markasıyla piyasaya sürüyorsa distribütör olabilir. Ancak bir AB tüzel kişiliği olması şarttır.

 

Sorumlu Kişi;
 • ürünün yasalara uyumundan,
 • insan sağlığı açısından güvenliğinden,
 • ürün bilgi dosyalarından (PIF),
 • güvenlik değerlendirilmesinden,
 • Avrupa Komisyonuna yapılacak bildirimden,
 • tüm distribütörlerden (ürünün izlenebilmesi amacıyla)
 • gerektiği takdirde Ürünün piyasadan çekilmesinden
 • risk durumunda yetkili otoriteleri uyarma konusunda
     

sorumlu olacaktır ve adı etiket üzerinde görünecektir.

 
 

Sorumlu kişi, mevcut Direktifte de olduğu gibi uygunsuzluk durumunda ürünün piyasadan çekilmesinden, risk durumunda yetkili otoriteleri bilgilendirmekten sorumludur. Ürün bilgi dosyalarını 10 yıl süreyle saklamak ve gerektiğinde yetkili otoritelere sunmak zorundadır.

 
Bunun yanı sıra, piyasadaki kozmetik ürünlerin istenmeyen ciddi etkiler yaratması ya da bu etkilerin beklenmesi durumunda, sorumlu kişi, bu etkilerin meydana geldiği üye ülkedeki yetkili kurumu vakit kaybetmeden bilgilendirmek zorundadır. Düzenleme ayrıca, yetkili kurumlara, kozmetik ürünlerdeki bir maddenin güvenliği ile ilgili endişe duymaları halinde, sorumlu kişilerden bu maddeyi içeren tüm kozmetik ürünlerin listesini talep edebilme yetkisi vermektedir.

Detaylı bilgi için: ERPA - Avrupa Kozmetik Sorumlu Kişi Birliği

                                                                                               Kozmetik Ana sayfa
Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.