Nanomalzemeler

Mevcut kozmetik direktifi kapsamında zaten yer alıyordu. Yeni tüzük, nano-malzemeler açısından tanım, bildirim, güvenlik değerlendirmesi ve etiketleme alanında değişiklik getirdi. Tüzükteki tanımla ilgili endüstrinin çeşitli itirazları var. Nano-malzemelerin bildirimi sırasında (piyasaya sürülmeden 6 ay önce verilmesi) istenen bilgiler: - Tanım, özellikler, miktar, toksikolojik profil ve güvenlik verisi.

Mevzuattaki tanım uzmanlar tarafından yetersiz bulunmaktadır. Nanomalzemelerin güvenlik değerlendirmesi konusu AB’de REACH gibi diğer mevzuatlar kapsamında da henüz görüş birliğine varılamamış konular arasındadır. Nanomalzeme içeren ürünler için bildirim mekanizması, 11 Ocak 2013 itibarıyla başlamıştır.

Kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeler (CMR’lar)

Tüzüğün kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddeler (CMR) hakkındaki yaklaşımı Direktife göre farklılık gösteriyor. Bu yaklaşım şöyle özetlenebilir: CLP Tüzüğü uyarınca CMR Kategori 2 (eski sınıflandırma ile Kategori 3) olan maddelerin, AB Tüketici Ürünleri Bilimsel Komitesi’nden (SCCS) onay almadıkça endüstride kullanımı yasak. Kategori 1A ve 1B olan maddelerin ise (eski sisteme göre 1 ve 2) belirli koşullara bağlı istisnalar dışında kullanımı yasak olacak. Bu istisnai durumlar şunlar: Gıda güvenliği gerekliliklerine uygun olmak, uygun alternatifi olmamak, maruziyet senaryosu malum belirli bir kullanıma özgü olmak ve Bilimsel-Teknik Komite’nin onayını almak. CLP’de teknik gelişmeler doğrultusunda CMR olarak sınıflandırılan maddeler, ilave yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın kozmetik tüzüğünün yasaklı maddeleri arasına giriyor. AB Kozmetik Tüzüğü’nün CMR maddelerle ilgili hükümleri, 1 Aralık 2010’dan beri yürürlüktedir.

Bor bileşikleri ile ilgili karar süreci bilgi notu için tıklayınız.

Hayvan deneyleri

Hayvan deneyleri

Hayvan deneyleri yerine alternatif deneyler uygulanması istenmektedir. Tüzük, son ürünler ile içeriğindeki bileşenler için Avrupa Birliği’nde hayvan deneyi yürütülmesini yasaklamaktadır. Ayrıca;

  • Son formülasyonu hayvan deneyine konu olmuş ürünlerin,
  • İçeriğindeki maddeler veya içerik bileşenleri hayvan deneyine konu olmuş ürünlerin

AB pazarına sürülmesini yasaklamaktadır.

(Tekrarlanan doz toksisitesi testi, toksikokinetik çalışmalar ve belirli maddelerin etkileri konusunda deregasyonlar bulunmaktadır.)

Hayvan deney yasağı uygulaması

2004:Kozmetik son ürününün hayvanlar üzerinde denenmesi yasaklandı
2004 – 2009:Kozmetik ürün hammeddelerinin alternatifleri geçerli hale geldiği anda hayvanlar üzerinde yürütülmesinin yasaklanması
2009:  Kozmetik hammaddeleri için AB’de hayvanlar üzerinde deney yapılmasının yasaklanması
2013: İthal kozmetik ürünler için de hayvan deney yasağının uygulanması (AB’de pazara sürülen her tür ürün ve hammaddesi için)

Alternatifler henüz geçerli hale gelmediği için şirketlerin yeni içerikleri hayvanlar üzerinde denemeye devam ettikleri belirtilmektedir. Alternatiflerin geliştirilmesinin zaman almaktadır ancak hedefe doğru ilerlenmektedir.

Kozmetik Ana sayfa 

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.