Elektrikli ürünlerin etiketlenmesi

AB'nde Elektrik ve Elektronik Sektörü için Zorunlu / Gönüllü Etiketleme Listesi

Zorunlu Etiketleme

 

İlgili Mevzuat

Türkiye'deki İlgili Mevzuat

İlgili Web Sitemiz

Ürün Grupları

CE İşareti

 

 

 

 

 

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardaki (EEE) belirli tehlikeli maddelerin kısıtlamalarına ilişkin 2011/65/EU sayılı Direktif (RoHS 2)

AEEE'lerin Kontrolü Yönetmeliği

Rohs

RoHS 2 Direktifi'nin aşamalı uygulama süreci dahilinde kapsama alınan bütün EEE'ler: 1)Büyük ev aletleri 2)Küçük ev aletleri 3)IT ve telekomünikasyon ekipmanları 4)Tüketici ekipmanı 5)Aydınlatma ekipmanı 6)Elektriikli ve Elektronik Araçlar 7)Oyuncak, eğlence ve spor ekipmanları 8)Tıbbi Cihazlar 9)Endüstriyel izleme ve kontrol enstrümanları 10)Otomatik dispeserler 11)Yukarıdaki kategorilere girmeyen diğer EEE'ler

Alçak Gerilim Direktifi (2006/95/EC)

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)

CE

Alternatif akım için 50 ila 1000 volt

arasında, doğru akım için ise 75 ila 1500 volt arasında değişengerilimlerde kullanılmak üzere üretilen elektrikli ekipmanları

AEEE'lerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında  etiketleme

      

 

      

WEEE Direktifi (2002/96/EC)

AEEE'lerin Kontrolü Yönetmeliği

WEEE

1-Büyük ev eşyaları 2-Küçük ev aletleri 3-Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları 4-Tüketici ekipmanları 5-Elektrikli ve elektronik aletler 6-Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri 7-Tıbbi cihazlar 8- İzleme ve kontrol aletleri 9- Otomatlar(Direktif Ek-1 A ve Ek 1 B kategorilerdeki EEE’ ler )

Enerji Etiketleri

 

2010/30/EC ve Enerji Etiket Direktifleri

Ev tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik

Enerji Etiketleri

Buzdolapları, Çamaşır Makinaları, Bulaşık Makinaları, Fırın ve Klimalar

Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında işlenmiş eşyaların etiketlenmesi

Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından çalışmalar devam etmektedir.

Biyosidal Ürünler Tüzüğü

Türkiye'deki mevzuat için tıklayınız.

Biyosidal

 Eşyanın biyosidal ürünlerine ilişkin bir talep olduğunda,

 İlgili aktif madde ile ilişkili olarak, insanlarla temas veya çevreye salınım olasılığı göz önünde bulundurularak, aktif madde onayıyla ilişkili koşulların gerekli kıldığı hususlarda biyosidal ürünlerle işlenmiş eşyaların etiketlenmesi gerekmektedir.

Gönüllü Etiketleme

 

İlgili Mevzuat

Türkiye'deki İlgili Mevzuat

 

Ürün Grupları

Eko Etiket

 

66/2010/EC sayılı Eko-Etiket Tüzüğü

Türkiye'deki çalışmalar için tıklayınız.

Eko Etiket

Elektrik-elektronik cihazlar (TV, ampul, ısı pompaları, ışıklandırma, buzdolabı, çamaşır makinesi)

Eko Tasarım

 

2009/125/EC

Türkiye’de uygulamada olan yönetmelik ve buna bağlı tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.

Eko Tasarım

Set üstü cihazlar

Sokak ve ofis aydınlatması

Ev aydınlatması

Elektrik motorları

Sirkülatörler

Ev tipi buzdolapları

Televizyonlar

Ev tipi bulaşık makineleri

Ev tipi çamaşır makineleri

Fanlar

Klima ve vantilatörler

Enerji Star

 

106/2008/EC sayılı, Ofis Ekipmanları İçin Topluluk Enerji

Verimliliği Etiketlemesi Programı Hakkında Tüzük

 

Henüz oluşturulmadı

Bilgisayarlar, bilgisayar

monitörleri, fotokopi makinaları, yazıcılar, dijital çoğaltıcılar,

faks makinaları, tarayıcılar gibi ofis ekipmanları

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.