AB Bülteni 3 - 9 Kasım 2014


AB .İMMİB. ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

3 - 9 Kasım 2014

http:// ab.immib.org.tr

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması Açıklandı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşamasını 30 Ekim 2014 Perşembe kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan ve iki aşamadan oluşan Eylem Planı’nın I. Aşaması, müzakere fasıllarında Kasım 2014-Haziran 2015 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmaları içeriyor.

Bakan Bozkır, Ulusal Eylem Planı’nın, Türkiye’deki siyasi reformların ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşümün sürdürülmesi ve güçlendirilmesine yönelik öncelikleri ortaya koyan bir yol haritası olduğunu belirtti.

KOGİDER KOBİ’leri Brüksel’e Götürüyor

Kobi Girişimci İş Dünyası Derneği ( KOGİDER ), 10-12 Kasım tarihlerinde Avrupa Birliği Komisyonu’na KOBİ’lerin katılacağı bir ziyaret düzenlemektedir. Katılımcılar, ziyaret sırasında Avrupa Birliği Komisyon üyeleri ile görüşme imkanı bulacak, ayrıca Avrupa Birliği Hibeleri hakkında doğrudan bilgi alma fırsatını yakalayacaktır. Ziyaret kapsamında Avrupalı KOBİ’ler ile karşılıklı iş birliği toplantısı yapılacaktır. Ziyaret bedelinin %50 si destek kapsamındadır. Ziyarete sadece 15 KOBİ katılabilecektir. Bu nedenle kayıtlarını ilk yaptıran KOBİ’lere öncelik verilecektir.

Kimya sektörünün yenilikçi SIN Listesi güncellendi

Tehlikeli kimyasalları listeleyen ve adını  “Substitute it now (şimdiden  ikame et)” kelimelerinin baş harflerinden alan SIN Listesi, Uluslararası Kimya Sekreteryası  (ChemSec) tarafından oluşturuldu. Mazisi 6 yıl önceye dayanan SIN Listesi, Ekim ayı içinde   28 yeni maddenin daha eklenmesiyle  güncellendi. Liste, sadece  herhangi bir tehlikeli maddeyi listelemekle kalmıyor, aynı zamanda REACH Tüzüğü’nün yüksek önem arz eden madde (SVHC) kriterlerini karşılayan maddeleri de içeriyor.

SIN Listesi’ndeki kimyasallar, yapısal benzerlik ve spesifik fonksiyon öğeleri temelinde 31 gruba ayrılıyor. Ayrıca, firmaların, SIN listesindeki benzer tehlike özelliklerine sahip olabilen maddelerden  kaçınmalarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen SINimilatorytool, SIN Liste’sinde mevcut olmayan maddelerin SIN listesi’ndeki maddelerle yapıca  benzerliklerini tespit edilebiliyor. Diğer taraftan, aynı yapısal elemanları içeren kimyasalların her zaman aynı toksiteye sahip olmayacağının da ayrıca not edilmesi gerekiyor.

Kimyasalların global yönetiminde günümüzde oldukça iyi tanınan, endüstri, finans yatırımcıları, sivil toplum kuruluşları ve otoritelerin, SVHC’leri tespitinde yaygın olarak kullandığı SIN Listesi ve SINimilatorytool  aracı hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

  • Kaynak: Chemical Watch

Avrupa Kimyasallar Ajansı Biyosidal Ürünler için SPC Düzenleyici geliştirdi

Avrupa Kimyasallar Ajansı 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında Ulusal ve Birlik izin başvurularında sunulması gereken biyosidal ürün karakteristik bilgilerinin özeti (SPC) için SPC düzenleyici online araç geliştirmiş ve 28 Ekim 2014 tarihli duyurusunda 3 Aralık 2014 tarihi itibariyle kullanıma açılacağını duyurmuştur.

Bu yeni araç izin başvuru dosyalarının sunulduğu R4BP web tabanıyla uyumlu olup, ilgili bilgilerin hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

http://ab.immib.org.tr/web/images/facebook-icon-vector.jpg

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz:

Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Kasım 2014 17:15 )
Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.