AB Bülteni 27 Ekim-2 Kasım

alt
AB .İMMİB. ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

         27 Ekim - 2 Kasım 2014

http:// ab.immib.org.tr

altÇevre ve Şehircilik Bakanlığı CLP Tüzüğü Hakkında Kocaeli'nde Bilgilendirme Semineri düzenleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11/12/2013 tarihinde Türkiye’de uyumlaştırılan CLP Tüzüğü’ne yönelik olarak güncel gelişmelerin  aktarılacağı bir bilgilendirme semineri yapılacaktır. 06 Kasım 2014 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenecek seminere katılım ücretsizdir.

Detaylı bilgi ve kayıt için Kocaeli Sanayi Odası ile temasa geçebilirsiniz.

Avrupa Kimyasallar Ajansı iki kozmetik hammaddesi için görüş alıyor alt

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) yaygın kullanılan kozmetik hammaddeleri olan decamethylcyclopentasiloxane (D5) ve octamethylcyclotetrasiloxane (D4) hakkındaki verileri toplamak istediğini açıkladı.
İngiltere’nin Ocak 2015’te kısıtlama önerisi sunmaya hazırlandığı maddeler, PBT (kalıcı, biyobirikimli ve toksik) ve vPvB (çok kalıcı – çok biyobirikimli) özellikleri nedeniyle kaygı yaratıyor.
Kısıtlama, maddenin doğrudan pazara sürülmesini yasaklayacak ya da normal kullanımda durulanan kişisel bakım ürünlerinde ağırlıkça yüzde 0.1’e eşit veya daha fazla kullanılmasını engelleyecek.
Üreticiler, ithalatçılar ve maddenin diğer kullanıcıları 29 Kasım’a kadar Ajans’a bu kısıtlamaya ilişkin ya da maddelerin özellikleriyle ilgili görüş iletebilir.

altKozmetik ve kişisel bakım ürünleri endüstri birlikleri ortak web sayfası

Dünyanın önde gelen kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üretici birliklerinin temsilcileri, Kozmetik Mevzuatı için Uluslararası İşbirliği (ICCR) Programına odaklı yeni bir web sitesi açtı.
ICCR 2007 yılında, uluslararası ticaretteki engelleri en aza indirerek tüketicinin en yüksek düzeyde korunmasını temin amacıyla kozmetik mevzuat koyucular arasında işbirliği amacıyla başlatılan bir program. Şu an Kanada, Avrupa Birliği, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Çin’deki üretici birliklerini kapsıyor. Böylelikle dünya pazarının yüzde 60’tan fazlasını temsil ettiği hesaplanıyor.
Açılan yeni web sitesinin ICCR hakkında, toplantı ve eylem programı hakkında kamuoyuna daha kolay erişilebilir bilgi vermesi planlanıyor.
Web sitesinin dünyadaki diğer yasa koyucular için de sektör standartları konusunda bilgi verici olması  hedefleniyor.

AB Kadın Girişimcilere İş Hayatı için Finansman ve Danışmanlık Hizmeti Sunuyoralt

Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen program kapsamında; kadın girişimcilere özel krediler, katılımcı bankaların uygun koşullarda kredi fırsatları sunmasını sağlayacak bir risk paylaşım mekanizması ile kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla teknik destek ve işlerini büyütmek isteyen kadın işletmelerine teknik danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.
Toplam 15.000 kadın girişimciye destek verilmesi hedeflenen programın temel başarı göstergeleri şöyle sıralanabilir:
 Kadınlar tarafından yönetilen 12.000 firmaya toplam 300 milyon € kredi sağlanacaktır.
 Katılımcı bankaların kadın girişimcilere uygun koşullarda kredi sunmasını sağlamak amacıyla 30 milyon €’ya kadar zarar risk teminatı sağlanacaktır.
 Kadınlar tarafından yönetilen 2.000 firmaya temel tanı hizmetleri sunularak, güçlü ve zayıf yönler tespit edilecek ve stratejik yönetim anlayışı geliştirilecektir.
 Program kapsamında 640 kadın girişimci yönetim becerileri üzerine eğitim alırken, 250 kadın işletmesine danışmanlık ve sektör uzmanlığı desteği sunulacaktır.

altTÜBİTAK Biyomedikal Ekipmanlar Çağrı Duyurusu

Maksimum 10.000.000 TL bütçeli biyomedikal cihazların desteklenmesi hibesi Tübitak 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında verilecektir.
Çağrı tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme cihazlarının, bu cihazlarda kullanılan alt bileşenlerinin ve yazılımlarının geliştirilmesini kapsamaktadır.
Çağrı, tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme cihazlarının ve bu cihazlarda kullanılan iyonize ışınlı, optik, ultrasonik, RF-mikrodalga vb. tabanlı sensörlerin/dedektörlerin/ transdüserlerin geliştirilmesi hakkındadır. Yukarıda belirtilen bu sistemlerin ve donanım bileşenlerinin tasarımlarının yapılması ve/veya bunların mevcut görüntüleme cihazlarına entegre edilebilir şekilde geliştirilmesi beklenmektedir.

Türkiye, COSME’ye Devam Dedialt

Türkiye, Avrupa Birliği KOBİ ve Girişimcilik Finansman Programı'na katılımını sürdürdü. İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'na (COSME) ilişkin anlaşma, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında Brüksel'de imzalandı. Anlaşma ile Türkiye, AB ile uyum ve entegrasyon sürecinde Horizon 2020 ve diğer AB programlarında yer aldığı gibi, Avrupa Komisyonu ile yürütülen müzakereler sonucunda, yurt içindeki KOBİ'ler ve girişimcilerine önemli fırsat ve imkanlar sunan COSME programında da yeniden yerini almış oldu.
 Bakanlığın ilgili kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), COSME konusunda ulusal koordinatör kuruluş olarak tekrar yetkilendirildi.
KOBİ'lere özel önem atfedilerek hazırlanan COSME programının bütçesi, KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar avro olarak belirlendi.

Taslak KKDİK Yönetmeliği  için resmi  görüş alımı bitiyor...

altÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) 1907/2006/EC sayılı  REACH Tüzüğü’nü ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla hazırladığı ve  adresinde 'Mevzuat' sayfasından yayımladığı “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmeliği (KKDİK), ekleri ve taslak ücret tabloları için resmi görüş alım sürecinde son haftaya gelindi.

Kimyasal maddeleri ve bunların girdi olarak kullanıldığı sektörleri de etkileyen endüstriye getirdiği yeni yükümlülüklerin yanında mali yüklerle birlikte kimyasalların yönetimi alanında çok kapsamlı bir teknik düzenlemenin ülkemizde  yürürlüğe girmesi öncesinde  taslağa dair  Birliğimiz aracılığıyla Bakanlığa(ÇŞB) iletilecek görüş ve önerileriniz  önem arz etmektedir.

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter

http://ab.immib.org.tr/web/images/facebook-icon-vector.jpg

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz:

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.