AB Bülteni 10-16 Kasım

alt
AB.IMMIB.ORG.TR

IMMIB AB Mevzuati Uyum Şubesi

alt

10-16 Kasim 2014

http:// ab.immib.org.tr

altREACH’te yeni denetimler kısıtlamalar üzerine odaklanacak

Firmaların REACH Tüzüğü’ne uyumu konusunda denetimlerin planlandığı REACH Yaptırım Forumu, yeni dönem kontrollerin REACH Tüzüğü Ek XVII’sinde listelenen madde kısıtlamalarına yöneleceğini açıkladı. 2015 başında onaylanması beklenen proje kapsamında denetimlerin başlaması 2016’yı bulacak.
REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sinde yer alan maddelerin çeşitli şekillerde kullanımı kısıtlamaya tabidir. Ek XVII’de bir kısıtlaması olan, tek başına, bir müstahzar içinde ya da bir eşya içinde bulunan bir madde, bu kısıtlamaların koşullarına uygun değilse, imal edilmemeli, pazara sunulmamalı veya kullanılmamalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kaynak: Avrupa Kimyasallar Ajansı

PIC Tüzüğü Bildirimleri Yoldaalt

Avrupa Birliği’nde Rotterdam Sözleşmesi’nin uygulama mevzuatı olan 689/2008/EC sayılı "Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına İlişkin Ön Bildirimli Kabul Tüzüğü (PIC)" , 17 Haziran 2008 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, REACH ve CLP Tüzükleri kapsamında revize edilmiş ve 27 Temmuz 2012 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde 649/2012/EC sayılı Tüzük olarak yayımlanmıştır ve 1 Mart 2014 tarihinden itibaren yürürlüktedir.
Bu Tüzük, Rotterdam Sözleşmesi kapsamında PIC prosedürüne tabi Ek I’de listelenen kimyasalları kapsamakta olup, söz konusu kimyasallar tehlikeli endüstriyel ürünleri, biyosidal ürünler ve pestisitleri içermektedir. Tüzük bazı tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin kurallar belirlemekte ve AB’nin tehlikeli kimyasal ihracatçılarına AB dışındaki ülkelere ihracatı varsa bildirim yükümlülüğü getirmektedir. Tüzüğün ülkemizde uyumlaştırılması ile bahse konu ürünleri ihraç eden firmalarımız ihracat bildiriminde bulunmaya başlayacaktır.
Bu çerçevede 01/03/2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan bahse konu Tüzüğe Avrupa Komisyonu web adresindenAjans’ın ilgili Tüzük için oluşturduğu portala Ajans web sayfasındanulaşılabilir.

altKarbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi Başladı

24 Ekim 2014 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Ocak 2014- Haziran 2017 tarihleri arasında Dünya Bankası PMR Programı kapsamında yürüttüğü 3.000.000 Amerikan Doları bütçeli “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı Projesi” (Partnership for Market Readiness (PMR) açılış toplantısına düzenlenmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen bu projede Türkiye’de izleme, raporlama ve doğrulama –İRD (MRV) sisteminin kurulmasına katkı sağlanması ve sektörel kredilendirme ve ticaret sistemleri için seçeneklerin araştırılarak karar alma süreçlerine hazırlık yapılması hedeflenmektedir.

Bu projede yapılması planlananlar;
            Pilot İzleme, Raporlama ve Doğrulama-İRD (MRV)
             Sektörel kredilendirme ve ticaret sistemleri için seçeneklerin araştırılarak karar alma süreçlerine hazırlık yapılması
            Paydaşlar ile toplantıların yapılması ve farkındalığın artırılmasıdır.

Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası Gerçekleştirildialt

Bu yıl yedincisi düzenlenen “Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası” 7-8 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul Gorrion otelde gerçekleştirildi.
Beş oturumda gerçekleştirilen şurada; Küresel Ekonomide Yeni Trendler ve Gelişen Ekonomilerde Yatırım Süreci, Uluslararası Rekabet Gücünün Arttırılması, Kimya Sanayiinde Katma Değeri Yüksek Kimyasallara Geçiş Sürecinde Örnek Sanayi Uygulamaları, 2023 Hedeflerinde Dış Ticaret Analizi ve Alt Sektör Sorunları tartışıldı.
Kimya Sektör Platformu (KSP) ev sahipliğinde yapılan şuraya; sektörel sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, üniversite ve firma temsilcileri katılım gösterdi.

altAİA "GİRİŞİMCİLERİN FİNANSA ERİŞİMİ: KAMU, BANKACILIK, ÖZEL SEKTÖR" ETKİNLİĞİ

13 Kasım 2014 Perşembe günü,,Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) İstanbul – Sabancı Üniversitesi tarafından ”GİRİŞİMCİLERİN FİNANSA ERİŞİMİ: KAMU, BANKACILIK, ÖZEL SEKTÖR” etkinliği organize edilecektir.

Etkinliğin amacı, girişimcileri mevcut finansal destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmektir. İlgili etkinlik, girişimcilerin finansa erişim konusunda kamu, özel sektör ve bankacılık alanlarından yetkili uzmanlar ile direkt temas sağlayabilecekleri bir platform olarak tasarlanmıştır. Bir çok değişik finansa erişim mekanizmasının, alanlarında ileri gelen yetkililer tarafından girişimcilere aktarılacağı etkinliğin sonunda, kamu, banka ve özel sektör temsilcileri ve yatırımcıların katılacağı bir panel düzenlenecektir.

Etkinliğe katılım ücretsiz olmakla beraber, kontenjan kısıtından dolayı bu link altından kayıt yapılması gerekmektedir.

Türkiye İklim Değişikliği’nde 2023 Hedeflerini açıkladıalt

Amerika’da düzenlenen “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi”nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce, Türkiye’nin küresel ısınma ile mücadelede attığı adımları paylaştı ve hedeflerini anlattı. Bakan Güllüce, elektrik üretimi, çimento, demir-çelik, rafineri, seramik, kireç, kâğıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesine başlandığını, 2015 yılından itibaren Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısının tesis bazında elektronik kayıt sistemi ile gerçekleştirileceği bildirdi.

Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele 2023 hedeflerinden birkaçı ise şu şekilde aktarılmıştır;

•İklim Değişikliği Araştırma – Teknoloji ve Eğitim Merkezi (İDATEM) kurulacak.
•Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak tüm sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları izlenecek, doğrulanacak ve raporlanacak.
•Karbon piyasasında geliştirilen tüm projeler kayıt altına alınacak, karbon ticaretine ve borsasına yönelik yasal alt yapı oluşturulacak.
•Şehirlerimizin iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması sağlanacak.
•gesel ve sektörel etkilerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanacak.

altAB Komisyonu'na göre Türkiye 2,8 büyüyecek

AB Komisyonu tarafından yayınlanan, "2014 Sonbahar Avrupa Ekonomik Tahminleri" raporunda Türkiye büyümesinin 2014 yılında yüzde 2,8, 2015 yılında yüzde 3,3 ve 2016 yılında yüzde 3,7 olacağı öngörüldü..
Komisyon, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2014 yılında yüzde 9,0 artmasını beklerken, 2015 yılında yüzde 7,5 ve 2016 yılında yüzde 7,1 artacağı tahmininde bulundu. Ayrıca, Türkiye'de işsizlik oranları Komisyon tarafından 2014 yılında yüzde 9,6 olarak belirlendi. Komisyon işsizlik oranlarının 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla yüzde 10,1 ve 10,2 olmasını bekliyor.
Avro Bölgesi için tahminlerin düşürülmesinde Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında olduğu büyük ekonomiler için beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi etkili oldu.
AB Komisyonu, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın büyüme tahminini 2014 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,3'e ve 2015 yılı için yüzde 2,0'dan yüzde 1,1'e düşürdü. Komisyon, ülkenin 2016 yılında yüzde 1,8 büyümesini bekliyor.

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

http://ab.immib.org.tr/web/images/facebook-icon-vector.jpg

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz:

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.