AB Bülteni 17-23 Kasım

alt
AB .İMMİB. ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

17- 23 Kasım 2014

http:// ab.immib.org.tr

TRC için Ajans’a yapılan izin başvuruları kamu  görüşüne açıldıalt

REACH Tüzüğü’nün İzne Tabi Madde Listesi’ndeki (Ek XIV)  maddeler, artık listede belirtilen son kullanım tarihinden (sunset date) sonra spesifik kullanımları için Avrupa Komisyonu’ndan İzin Onayı alınmaksızın AB’ye ihraç edilemeyecek.  Ek XIV’deki maddelerin hem tek başına ve hem de bu maddeyi içeren karışım türü ürünlerin AB ihracatına yönelik son kullanım tarihi (sunset date) itibarıyla başlatılan  yasak öncesinde  ikamelere geçişler veya son kullanım tarihinden 18 ay önce Avrupa Kimyasallar Ajansı’na yapılan  izin başvuruları ihracatın devamı için önem arz ediyor.

REACH Ek XIV maddelerinin, daha güvenli alternatiflerle ikame edilerek AB pazarından aşamalı olarak kaldırılmasını  öngören izin sürecinde,  “son kullanım tarihi” 21 Nisan 2016 olarak belirtilen trikoloretilen (CAS: 79-01-6) için  izin başvuruları  21 Ekim’de son bulmuştu. Devam eden süreçte,  trikloretilen (TRC)  maddesinin AB’ndeki genellikle endüstriyel alanda spesifik kullanımlarına ilişkin toplam  17 izin başvuru dosyasındaki bazı bilgiler (kimyasal güvenlik raporu, sosyo-ekonomik analiz, alternatiflerin analizi),  13 Kasım’da Ajans’ın web sayfasından yayımlandı ve alternatiflerle ilgili kamudan görüş alım süreci başlatıldı. TRC’nin spesifik kullanımları için Ajans’a sunulan izin başvuru dosyalarına alternatiflere dair  formlar aracılığıyla Ajans’a AB-dışı ülkeler tarafından da görüş sunulabilecek. TRC’nin spesifik kullanımlarına yönelik Ajans tarafından yayımlanan söz konusu dosyalar, TRC yerine olası alternatiflerine ilişkin bilgi kaynaklarına da yer vermesi açısından endüstri için önem taşıyor.

ABD ve Çin'in iklim hamlesi Türkiye’yi masaya çağırıyor

İklim değişikliğini durdurma konusunda şu ana kadar çekingen davranan ABD ve Çin ilk kez birlikte sera gazı salımlarını azaltacaklarını taahhüt edip, tarih verdi. ABD, 2025'e kadar sera gazı salımlarını 2005'e göre yüzde 26 ile 28 oranında azaltmayı taahhüt etti. Daha önceki belirlediği hedef ise salımlarını 2020'ye dek yüzde 17 azaltmaktı. Çin ise salımları 2030 yılından itibaren azaltacağını açıkladı ancak bir oran vermedi. Bu iki ülke, karbon salımlarının yüzde 45’inden sorumlu. alt

Sera gaz salımları sırasında bu iki ülkeyi takip eden Avrupa Birliği (AB) de 2030'a dek salımları en az yüzde 40 azaltacak. Bugüne kadar gerekli hazırlıkları yapmayan ülkeleri de zor günler bekleyecek. Türkiye de bunlardan biri. Türkiye'nin sera gazı salımları 1990'dan bu yana yüzde 133,4 oranında arttı. Ancak Ankara şu ana kadar kendisine bağlayıcı ve ölçülebilir bir hedef koymadı. Türkiye'nin sera gazı salımlarının yüzde 70'den fazlasından enerji sektörü sorumlu.

Türkiye, kişi başına düşen emisyon miktarı (Yılda 5,9 ton) dünya ortalamasının üstünde. Üstelik artış hızı yavaşlamazsa, Paris'te imzalanması beklenen yeni anlaşmanın yürürlüğe gireceği 2020'de bu rakam 7 tonu geçecek.

Biyosidal Ürünlerin İmalat Yerleri Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı 

altT.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal ürün ve/veya Biyosidal ürün aktif maddesi imalatı yapan tesislerin imalat izni ve denetimi, taşınması gereken asgari teknik şartlar ve teçhizatı ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla “Biyosidal Ürünlerin İmalat Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı hazırladı.
Söz konusu Yönetmelik Taslağı’nın görüş alım süreci 12.12.2014 tarihine kadar devam edecek olup, görüşlerinizin Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir.

“2015 Atık Yönetimi Sempozyumu” Ocak’ta Düzenleniyor

altÇevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla atık yönetimi ile ilgili uygulamaları güçlendirmek, ilgili paydaş gruplarla bilgi alışverişinde bulunmak, atık yönetimi alanındaki yenilikleri değerlendirmek ve sektörün yol haritasını belirlemek için “2015 Atık Yönetimi Sempozyumu” 25-29 Ocak’ta Antalya’da düzenlenecek.

Sempozyum ile Türkiye’de atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve ilgili paydaş gruplarla (Üniversiteler, özel sektör, çevresel STK’lar, oda ve birlikler, Enstitüler, Belediyeler) bilgi alışverişinde bulunulması ve atık yönetimi alanındaki yeniliklerin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Refah Fonu 2015-16 Programı proje teklif çağrıları açıldı

altBirleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında proje teklif çağrısı açılmıştır. Başvuru sahipleri açık ekonomi, iklim değişikliği ve enerji verimliliği/güvenliği alanlarını kapsayan proje tekliflerini 19 Aralık 2014 tarihine kadar hande.ozut@fco.gov.uk Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine gönderebilirler. Başvuru süreci ile ilgili detaylar için https://www.gov.uk/uk-prosperity-fund-turkey adresini ziyaret edebilirsiniz.

Programın Hedefi:

Genel olarak sürdürülebilir kalkınma ve refah artışı hedefleri doğrultusunda oluşturulan Refah Fonu kapsamındaki Türkiye Programı üç alandaki projelerin gelişimine destek verilecektir.

1. Ticaret ve Ekonomi
2. Enerji Güvenliği
3. İklim Değişikliği

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.