AB Bülten 24-30 Kasım 2014


AB .İMMİB. ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

24 - 30 Kasım 2014

http:// ab.immib.org.tr

Genç Girişimciler için Erasmus Programı Bilgilendirme Toplantısı

2008 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından, program katılımcısı ülkelerdeki aracı kuruluşlar vasıtasıyla koordine edilen bir girişimci hareketlilik programı olan Genç Girişimciler için Erasmus Programı konusunda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Anılan program kapsamında hibe almaya hak kazanan ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği’nin ortak olduğu ENGI4NE Projesi kapsamında Şubat 2014 - Şubat 2016 döneminde Türk girişimcilerin yurt dışına gönderilmesi ve Avrupalı girişimcilerin de ülkemizde misafir edilmesini sağlanacaktır.

Programdaki katılımcı ülkelerin tecrübeli girişimcilerinin işletmelerinde 1-6 ay arasında tecrübe edinmek isteyen ‘Yeni Girişimcilerimiz’de  aranan temel özellikler:

  • Herhangi bir sektörde başlangıç aşamasında potansiyel bir girişimci ya da 3 yıldan daha az faaliyet göstermiş bir KOBİ olmak,
  • Girişimde bulunmayı planladığı sektöre yönelik somut bir projeye ya da iş planına sahip olmaktır.

Program kapsamında ülkemiz için sınırlı bir kontenjan bulunmakta olup,  ENGI4NE Projesi ile ilgili olarak 27.11.2014 tarihinde İkitelli KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde 14:00-16:30 saatleri arasında aşağıda yer alan program kapsamında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Sera Gazı emisyonlarının doğrulanması ile ilgili tebliğ taslağı yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecek doğrulama işlemleri ve bu işlemleri yürütecek Doğrulayıcı Kuruluşların yetkilendirilmesi hakkında “Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlandı.

Yönetmelik kapsamına giren tesisler 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izlemek, 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını Bakanlığa sunmakla yükümlüler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yayımlanan taslak tebliğ hakkında görüş ve önerilerinizin, görüş bildirme taslak formuna işlenerek en geç 1 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar pinar.ozgun@immib.org.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  mail adresine iletilmesi beklenmekte.

Kısıtlamalar Yönetmeliğinde değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından   “Bazı tehlikeli maddelerin, müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 21 Kasım 2014 tarih ve 29182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  Yeni yönetmeliğin,  26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı “Bazı tehlikeli maddelerin, müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında yönetmeliği”nde  yaptığı değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

  • Yönetmeliğin adı “Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik olarak değiştirildi,
  • Karar  mekanizması, yürütme mercilerii ile ilgili  maddelerde (Madde 6, 7,8)’nde bazı değişiklikler yapıldı,
  • Krizotil asbest içeren diyaframların Bakanlığa bildirimine dair yönetmeliğin  geçici maddesi (geçici madde 1) yürürlükten  kaldırıldı,
  • Yönetmeliğin Ek-1’inde yapılan  değişiklikler şöyle:
    • 2. ve 4.  Girişlerdeki (poliklorlü terfeniller/PCB;  polibromobinatlıfeniller & polibrominatlıbifeniller/PBB) mevcut kısıtlama koşulları yeniden düzenlendi,
    • 11. - 20.  Girişlere  arasına  yeni madde/madde grupları  (civa, kadmiyum & bileşikleri, nikel, kurşun karbonatları, kurşun sülfatlar, arsenik bileşikleri, organostanik bileşikler, pentaklorofenol&tuz-esterleri, perfloro oktan sülfonat ve nonilfenol & nonilfenol etoksilat) dahil edildi.

Yeni maddelerle ilgili kısıtlamalar dışında  yönetmelik hükümlerinde  yapılan değişiklikler  yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla,   yeni maddelerle ilgili kısıtlamalar (Ek-1:11.-20. Girişler) yürürlük tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe giriyor.

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesi güncelleme projesi

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) (2007-2023) Belgesinin güncellenmesi için proje başlatıldı.  Proje, 22 Ekim 2014 itibariyle başlamış olup 2015 yılının sonu itibariyle tamamlanacak.

UÇES Belgesi, AB çevre müktesebatına uyum sağlanması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması suretiyle tam uyumun sağlanması için ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, etkin uygulama mekanizmaları, uygulamaya yönelik strateji ve finansman araçları ile altyapı yatırımlarına ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanarak 7 Şubat 2007 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştı. Ancak, UÇES’in hazırlanmasından bu yana, gerek AB Çevre Müktesebatında gerekse Ulusal Çevre Mevzuatında kapsamlı değişiklikler gerçekleşti.

Bu itibarla, UÇES (2007-2023) Belgesinin, Su Kalitesi, Atık Yönetimi, Hava Kalitesi, Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi, İklim Değişikliği, Kimyasallar Yönetimi, Gürültü Yönetimi, Yatay Sektör (Çevresel Etki Değerlendirmesi, Hukuk ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve Doğa Koruma sektörleri olmak üzere 9 sektör bazında;

        2007-2014 dönemi için gerçekleşme durumunun tespit edilmesi,

        2014-2023 dönemi için güncellenmesi,

        Güncellenecek UÇES Belgesinde öngörülen yatırımların fiziki ve mali gerçekleşme durumlarının izlenmesi

amacıyla yazılım sistemin oluşturulmasına yönelik proje çalışması yürütülecek. 

Avrupa Komisyonu, plastik torba sınırlamasında sıkıntı yaşıyor

Avrupa Komisyonu, ile Üye Ülke hükümetleri arasında ince plastik poşetlerin kullanımına getirilecek kısıtlama konusunda sıkıntı yaşanıyor. Varılan anlaşmaya, Komisyon'un itirazları sürüyor.

Geçen kasım ayında Komisyon Üye Ülkelerin yasal durumun belirsizliğine ilişkin şikayetleri üzerine plastik poşetlerle ilgili bir AB çerçeve çalışması hazırlamıştı. Komisyon plastik torba kullanımı azaltma hedeflerini belirleyip yasaklamayı üye ülkelere bırakmıştı. Ancak nisan ayında Avrupa parlementosu, taslak yasaya 2019 için yüzde 80 azaltma hedefi koydu. Ayrıca mağazaların plastik torbalarını ücretle satmaları şartı kondu. Üye Ülke hükümetleri ise bu eklemelere karşı çıktı. Görüşmelerde milletvekileri herhangi azaltım bir hedefi ya da ücret içerecek anlaşmaları kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Komisyon, 2010 verilerine göre her bir AB vatandaşının yılda 200 plastik poşet kullandığını tahmin ediyor. Bu poşetlerin yüzde 90'ının ince poşet olduğunu tahmin ediliyor. Hedefin bugün her AB vatandaşı için yılda 176 adet olan naylon poşet kullanımını 5 yıl içerisinde 35’e düşürmek olduğu kaydediliyor. Brüksel, plastik poşetlerin deniz kirliliği gibi birden çok ülkede çok sayıda soruna yol açması sebebiyle bu alanda yasa çıkarma yetkisini kendinde görüyor. Ancak bu bazı hükümetler tarafından kabul edilmiyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Avrupa’da temsilcilik açtı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Brüksel’de temsilcilik açtı. Konfederasyon Başkanı Süleyman Onatça, temsil ettikleri KOBİ’lerin Avrupa’daki etkinliğiyle Türkiye’den daha çok AB ekonomisinin kazanacağını söyledi.

TÜRKONFED Başkanı Onatça, “Bu yıl Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyeliğimizin hemen ardından  TÜRKONFED Brüksel Temsilciliği yapılanmasıyla Türk KOBİ’leri ile Avrupa KOBİ’lerinin ortak iş yapma kültürüne köprü görevi üstlenecek projelere imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.  TÜRKONFED heyeti UAPME’yi ziyaret ederek Genel Sekreter Peter Faross ile bir toplantı yaptı. 

AB, enerji verimliliğinde dev ekran televizyonları hedef aldı

Avrupa'da su ısıtıcılar, tost makineleri ve saç kurutma makineleri üzerine verilecek bir 'eko-dizayn' savaşının zeminini oluşturması beklenen yeni teklifler çerçevesinde, dev ekran televizyonların enerji tüketimlerini düşürmesi gerekecek.
Avrupa Komisyonu'nun, tüketicilerin elektrik faturalarını yılda 8 milyar Euro kadar düşürmesini beklediği yeni bir enerji verimliliği girişimi çerçevesinde büyük ekranlı televizyonların harcamasına izin verilen elektriğe sınırlama getirilecek.
Haziran 2016'da yürürlüğe girebilecek yeni düzenlemeler çerçevesinde, şu anda yalnızca içindeki parçaların enerji verimliliğinin ölçüldüğü bir sıralama yöntemine tabi olan büyük ekran televizyonlar için, yerine getirmesi daha zor enerji kullanımı şartları belirlenecek.

Düzenlemeler aynı zamanda ilk kez, giderek televizyon programlarını izlemek için daha çok kullanılan bilgisayar ekranlarını da etkileyecek ve aynı zamanda enerji etiketleme uygulamaları da sıkılaştırılacak.

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.