CLP Tüzüğü'ne yeni ek geldi

CLP Tüzüğü'nü yeni bir ekle (Ek VIII) güncelleyen ve zehir merkezlerine yapılacak bildirimi harmonize edecek (AT) 2017/542 sayılı tüzüğü AB Resmi Gazetesi'nin 23 Mart 2017 tarihli L serisinde yayımlandı. Yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olacak.

Avrupa Birliği’nde madde ve karışımların sınıflandırılmasını ve etiketleme kurallarını belirleyen CLP Tüzüğü çerçevesinde, zehir merkezlerine yapılan bildirimin Topluluk çapında harmonizasyonunu sağlayacak olan düzenleme ile bildirimin tek bir format üzerinden iletilmesi sağlanacak. UFI (Unique Formula Identifier) adı verilen ve zehir merkezine iletilen formülasyonun 16 haneli bir tanımlayıcı kodla etiket üzerinde de yazılmasıyla, zehirlenme durumlarında ürün formülasyonun zehir merkezince bilinmesi hedeflenmekte.

Bu ayki REACH, CLP, Biyosidal Haberleri bültenimizde bu konuya ilişkin bir haber de yer almıştı.

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.