Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi Projesi

Proje, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu, istihdam edilebilirliğinin arttırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması amacı ile yürütülen bir projedir. Proje ile İstanbul’un yoksul mahallelerinde yaşayan dezavantajlı halkın kimya sektöründe potansiyel işgücü olarak yetiştirilmesi ve böylelikle hem bireylerin sosyal ve çalışma hayatına dâhil olabilmesi, işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması ile ayrımcılığın azaltılması hem de sektöre kalifiye işgücü sağlanması hedeflenmiştir. Projemiz hedef kitlemizi oluşturan dezavantajlı yoksulların kimya sektöründe istihdam edilmelerinin önünü açabilecek şekilde eğitim, staj ve sertifika olanaklarının yaratılmasını öngörmektedir.

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.