Chemical Movetech Projesi

CHEMICAL MOVETECH Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi kapsamında kimya sektöründe çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim projesi olup, finansmanı Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

İki yıl sürecek olan projede dört farklı ülkeden beş ortak yer almaktadır. Proje kapsamında kimya sektörü çalışanlarına plastik, boya, ilaç ve sabun sektörlerine yönelik e-öğrenme modülleri hazırlanacaktır.

Proje ortağı ülkelerde sektör çalışanlarının hammadde, üretim prosesleri, ambalaj, atık, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla anketler hazırlanarak  Polonya, Litvanya ve Türkiye’de uygulandı. Ankete toplamda 52 firma ve 125’ten fazla sektör çalışanı katılım sağladı. Anket sonuçlarının değerlendirilerek sektör çalışanlarının ihtiyaçları belirlendi. Proje ortaklarınca plastik, boya, ilaç ve sabun sektörlerine yönelik hammadde, üretim prosesleri, ambalaj, atık, iş sağlığı ve güvenliği modüllerinin hazırlığı devam etmektedir.

Diğer taraftan projenin e-öğrenme platformunun teknik alt yapısı hazırlandı. Bu platformda, hazırlanan eğitim modülleri yer alacaktır.

Eğitim modülleri ve online eğitim platformunun geliştirilmesinden sonra, geliştirilen eğitimler modülleri projenin hedef grubunun katılımıyla test edilecek ve kullanıcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda nihai  haline  getirilecektir.

Proje hakkında detaylı ve güncel bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz:

http://www.chemicalmovetech.eu/

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.