Seveso Yönetmeliğinde güncelleme

 

alt

AB.İMMİB.ORG.TR

          

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hk. Yönetmelik'te Değişiklikler Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müştereken hazırladığı 30 Aralık 2013 tarihli  "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik"  Madde 7 kapsamında yapılan bildirim sonrasında kuruluşların otomatik olarak kapsamı belirlenmişti.

Bu kapsamda tüm alt ve üst seviyeli kuruluşlar büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Bununla birlikte 18/07/2017 tarihli Resmi Gazete'de bahse konu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmış olup, aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.

  • Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi (Madde 9) (1/7/2019 itibariyle),
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri'nin harici ve acil durum planını 6 ay içerisinde hazırlaması (1/7/2019 itibariyle)
  • Büyük Kaza Önleme Politikası (BEKÖP) (Madde 10) (31/12/2018 tarihine kadar uygulanmaz),
  • Güvenlik raporu (Madde 11)(31/12/2018 tarihine kadar uygulanmaz),
  • Bildirimler (Madde 7) 1 yıl içerisinde güncellenir. (18/07/2017 tarihi itibariyle)

Bu çerçevede bahse konu kapsamdaki firmaların yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanan rehber doküman , Güvenlik Raporu Tebliği, Dahili Acil Durum Planı Tebliği , BEKÖP Tebliği yayımlanmış olup, ilgili son tarihler öncesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Detaylı bilgiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü ve Denetimi Şube Müdürlüğü web sitesinden erişim sağlanabilir.

 

Görüş ve önerileriniz için: ab@immib.org.tr 

Web sitemiz: http://ab.immib.org.tr

 

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.