KOBİ’lerin Ticari İstihbarat Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi

AB Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci 2013 çağrısı kapsamında sağlanan hibe desteği ile İDDMİB koordinatörlüğünde yürütülen projede, dünya ticaretinde her geçen gün daha da önem kazanan ticari istihbarat konusunda, hedef pazar araştırması, rakiplere ilişkin bilgilere ulaşma, hedef pazar bilgilerine ve raporlarına ulaşma yöntemleri, rekabet stratejisi ve girişimcilik gibi alanları kapsayan ve KOBİ’lerin bilgi düzeylerinin arttırılmasını sağlamayı amaçlayan web tabanlı bir uzaktan eğitim (e-learning) modülü ile mobil platformu oluşturulmuştur.

http://i-ciaofsmesproject.eu/

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.