Bookmark and Share

alt

1-Atık Yönetimi Nedir? 

Atığın 

 •  toplanması,
 •  taşınması,
 •  geri kazanılması,
 •  bertaraf  edilmesi,
 •  bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve
 •  bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesiişlemlerini kapsayan bir faaliyetler bütünüdür.

En Öncelikli Seçenek

Atık

 

2-Atık Yönetiminde Genel İlkeler Nelerdir?

 • Atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi ve azaltılması
 • Atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması
 • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve proseslerin kullanılması
 • Atıkların kaynağında ayrı toplanması
 • Atıkların taşıma lisanslı araçlar ile taşınması
 • Atıkların lisanslı bir tesis tarafından bertaraf edilmesi veya geri kazanılması
 • Atıkların en yakın ve en uygun tesiste bertaraf edilmesi
 • Atıkların yetkisiz kişi, kurum/kuruluşlar tarafından toplanmaması
 • Çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması
 • Atıklardan kaynaklanan zararlardan dolayı müteselsil sorumluluk

 

3-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik:

sema

Bahse konu yönetmelikte atık, herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya  bırakılan EK-1’de yer alan sınıflardaki herhangi bir madde olarak tanımlanmaktadır.

EK-I ATIK SINIFLARI 

Bertaraf yöntemleri Ek II-A’da, geri kazanım işlemleri Ek II-B’de verilmiştir.

EK-II A BERTARAF YÖNTEMLERİ 

EK-II B GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ 

 

 

 

 

 

4-Atık Sınıflandırması Nasıl Yapılır?

 

diyagram                                                   

Atık Sınıflandırma Kılavuzu

ciltlerDetaylı bilgi için tıklayınız.

 
         

 

5- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

Sınıflandırma sonrası tehlikeli çıkan atıklar için işleyiş şu şekildedir;

diyagram2Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tehlikeli atık üreticileri “Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür. Lisanslı tesislere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx 

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi’nde atıklara ilişkin istenilen veriler şu şekildedir; 

 • Atık kodu (6 haneli)
 • Atık yağ ise kategorisi
 • Atık miktarı
 • Ölçü birimi
 • İşlemin nerede yapıldığı (Tesis içi- Tesis Dışı- Stok – İhracat)
 • Geri kazanım /bertaraf yöntemi (R ve D kodları)
 • Geri kazanım /bertaraf tesisi bilgisi

 

6-Atık Yönetimine İlişkin Rehberler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen LIFE TCY/TR/000292 kodlu “Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanan sektöre özgü rehber dokümanlara bu linkten ulaşılabilir.Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.