Bookmark and Share

Global Ürün Stratejisi (Global Product Strategy, GPS)

Global ürün stratejisi (GPS), Uluslararası Kimya Dernekleri Konseyi tarafından geliştirildi ve 2006 yılında Dubai’de yapılan Uluslararası Kimyasalların Yönetimi Konferansı'nda (ICMM-1) kabul edildi.

GPS’in amacı:

- Gelişmekte olan ve sanayileşmiş ülkelerde kimyasal maddelerin güvenli taşınması sırasındaki farklılıkları azaltmak,

- Güvenilir bilgiler sağlayarak kimyasalların tedarik zinciri boyunca doğru bir şekilde taşınmasını ve kullanımını sağlamak,

- Pazara sunulan kimyasal maddeler hakkında kolayca anlaşılabilir bilgiler sağlanması ve şeffaflığın artırılması sağlamak.

GPS
Firmaların GPS uygulayarak uluslararası kabul edilmiş ürün güvenlik standartları uygulamaları ve kimyasalların yönetimini uyumlaştırmaları, uluslararası pazarlarda rekabet etmelerini kolaylaştırmaktadır. Böylece firmaların karşılaşması muhtemel ticari engeller de azaltılmış olmaktadır.
 
ICCA (Uluslararası Kimya Birlikleri Konseyi) web sayfasında yer alan GPS Risk Değerlendirme Rehberi ile  kimyasalların güvenli kullanım koşullarının tanımlanmasını ve güvenli kullanım koşullarının sağlanabilmesi için gerekli olan en iyi risk yönetim uygulamalarının sağlanması amaçlanmıştır. 
 
GPS in en önemli çıktısı firmalar tarafından hazırlanacak olan GPS güvenlik özetleri olup, ürün hakkında verilecek risk yönetim önlemleri ve riskler herkesin anlayabileceği bir formatta, bilimsel/teknik ifadelere yer vermeden hazırlanır. GPS güvenlik özetlerinde yer alan bilgiler, acil müdahaleler, müşteriler ve kamu ile iletişimin arttırılması için değerli bir araç olup, Güvenlik Bilgi Formlarının yerini almamaktadır.
 
Güvenlik özetleri çalışanlara, alt kullanıcılara, kamuya ve ilgili diğer taraflara gönderilerek herkesin erişimine açılır. Ürün güvenlik özetlerinde yer alacak bilgileri firmalar kendileri belirleyebileceklerdir. Yani aynı madde için farklı GPS güvenlik özetleri hazırlanabilir fakat temel bilgiler hepsinde aynı olacaktır. Firmaların hazırlamış oldukları GPS Güvenlik Özetlerine (halihazırda 1000’den fazla ) firmaların web sitelerinden ulaşılabilir. (GPS Chemicals Portal)
 
Amerika Kimya Birliği’nin web sitesinden ya da ICCA web sitesinden kimyasal madde adı yazılarak maddenin mevcut GPS güvenlik özetlerine ulaşılabilir.
 
GPS kapsamında CEFIC (Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi) tarafından;
  • AB firmalarına ek yük getirmemesi için GPS güvenlik özetlerinde kullanılmak üzere en iyi uygulama önerileri hazırlanacağı,
  • Standart REACH ifadelerin GPS’e aktarılması için bir proje yapılacağı
  • Firmaların kendi web sayfalarında kullanmaları için GPS standart web şablonunun hazırlanacağı ve bu şablonun ICCA IT portalında yer alacağı belirtilmektedir.
 
GPS yeni veriler üretilmesini amaçlayan bir program değildir, madde ile ilgili mevcut bilgilerin toplanması esasına dayanmaktadır. 

Avrupa Birliği'nde uygulanan GPSD (The General Product Safety Directive) tüketicinin korunması ve AB'de sadece güvenli ürünlerin satılmasını hedeflemekte olup, 2005'te revize edilmiş 2001/95/EC direktif ile uygulanmaktadır. (GPSD Direktifi)

 

 


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.