Bookmark and Share

Rotterdam Sözleşmesi

Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi’nin amacı, kimyasalların özelliklerine ilişkin bilgi alışverişini kolaylaştırarak, ithalatı ve ihracatıyla ilgili ulusal karar verme sürecini oluşturmayı sağlamaktır.

1998 yılında imzaya açılan ve 2004 yılında taraf olan ülkeler için yürürlüğe giren Rotterdam Sözleşmesi çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından müştereken yürütülen Ön Bildirimli Kabul usulüne göre, hükümetler çevre ve insan sağlığını koruma nedeniyle bir kimyasalı yasaklamak veya büyük ölçüde kısıtlamak için aldıkları düzenleyici faaliyetler dahilinde diğer ülkelere kimyasalların ihracatından önce İhracat Ön Bildirimi yapmak zorundadırlar.

PIC Tüzüğü (649/2012/EC) Avrupa Birliği içinde uluslar arası ticarette bazı zararlı kimyasallar ve pestisitler için Ön Bildirimli Kabul Prosedürüne ilişkin Rotterdam Sözleşmesi’nin uygulama mevzuatıdır.

PIC Tüzüğü (649/2012/EC) için tıklayınız.

Rotterdam Sözleşmesi (Türkçe Metin) için tıklayınız.

Rotterdam Sözleşmesi (İngilizce Metin) için tıklayınız.

Avrupa Kimyasallar Ajansı PIC Rehberi için tıklayınız.

PIC Tüzüğü hangi kimyasalları içerir?

PIC Tüzüğü benzen, kloroform, atrazine ve permetrin içeren endüstriyel kimyasallar, pestisit ve biyosidal ürünler içeren , Ek I’de listelenen kısıtlanan veya yasaklanan kimyasallar için geçerlidir. Diğer AB mevzuatı ile düzenlenen (dezenfektanlar, böcek ve parazit öldürücüler hariç) ilaçlar, radyoaktif maddeler, atıklar, gıda ve gıda katkı maddeleri, yemler, genetiği değiştirilmiş organizmalar PIC Tüzüğü kapsamına girmemektedir.

Ek I listesi için tıklayınız.

PIC Tüzüğü işleyişi nasıldır?

PIC Tüzüğü mekanizmaları şunlardır;

  • İhracat Bildirimleri (PIC Prosedürü)
  • Nihai Düzenleyici Ulusal Eylem Bildirimi
  • PIC Genelgesi
  • Açık İzin Prosedürü

Türkiye’deki Durum için tıklayınız.


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.