Eko-Etiket-Başvurusu-Prosedürü

Eko-etiket başvuruları her ülke için belirlenmiş yetkili otoritelere yapılmaktadır.

Türkiye’de çevre etiketi sistemi kurulduğu zaman yetkili kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacaktır. Bakanlıkta Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Etiketi Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Henüz Türkiye’den etiket başvurusu alınamamaktadır, Bakanlığa gelen başvurular, AB Üye Ülke otoritelerine yönlendirilmektedir.

Başvuru ücreti200 € ile 1200 € arasında değişiyor, yıllık ücret de 350-1500 € arası. İmajı düşürüp, güveni azaltmamak için çok düşük tutulmuyor. Küçük firmalar ya da gelişmekte olan ülkelerden başvuran firmalar için daha düşük ücretler belirlenmiş.Başvuru prosedürü

Başvuru prosedürü:

1. Adım: Önce ürünün AB Eko-etiket kapsamında olup olmadığı belirlenir. O ürün ya da ürün grubu için AB Eko-etiket kriterleri belirlenmiş olmalıdır. Avrupa Ekonomik Alanı’nda ürün ya da hizmet pazara süren üretici, ithalatçı, servis sağlayıcı, toptancı veya perakendeciler başvurabilir.

2. Adım: Ülke Yetkili otoritesi ile iletişim kurulur ve danışılır. Yetkili otoriteler, başvuru prosedürü boyunca gerekli teknik desteği sağlar. Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye’de yetkili otorite görevi yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili şubesi henüz resmi olarak başvuru kabul edememekte, başvurular bir AB Üye Devletinin yetkili otoritesine yönlendirilmektedir.

3. Adım: Başvuru iletilmesi Ecat adlı program aracılığıyla elektronik olarak yapılır.

4. Adım: Ürün grubuna bağlı olarak ürünün Eko-Etiket kriterlerini karşıladığını kanıtlayan beyanlar, belgeler, test sonuçları v.b toplanır. Her ürün grubu için hazırlanan kullanıcı el kitapları, ne tür belgelerin toplanması gerektiğini açıklar.

Eko-Etiket Tüzüğü, genel bilgiler içermekte olup, ürün grubuna göre AB otoriteleri tarafından geliştirilen kriterler, etiket geçerlilik süresi, kanıtlama yolları gibi bilgiler o ürün grubuna ilişkin Komisyon Kararında belirlenir. Bu Komisyon Kararlarına aşağıdaki sayfada ilgili ürün grubuna tıkladıktan sonra açılan pencerelerden ulaşılabilir. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

 alt

5. Adim: Başvuru internet üzerinden iletilir. Ayrıca ilgili Ülke yetkili otoritesine bir dosya olarak değerlendirme için sunulur. Başvuruya eşlik edecek harç (ücret) ve yıllık ödemeler, ilgili yetkili otorite tarafından belirlenir. Yetkili otorite başvuruyu 3 ay içinde değerlendirmelidir. Bu süre içinde herhangi bir eksik tespit edilirse, firmaya iletilir ve 6 ay içinde tamamlaması beklenir. (6 ay içinde tamamlayamazsa o başvuru geçersiz kalır, bu durumda firma tekrar başvurmalıdır.)

6. Adim: Başvuru internet üzerinden iletilir. Ayrıca ilgili Ülke yetkili otoritesine bir dosya olarak değerlendirme için sunulur. Başvuruya eşlik edecek harç (ücret) ve yıllık ödemeler, ilgili yetkili otorite tarafından belirlenir. Yetkili otorite başvuruyu 3 ay içinde değerlendirmelidir. Bu süre içinde herhangi bir eksik tespit edilirse, firmaya iletilir ve 6 ay içinde tamamlaması beklenir. (6 ay içinde tamamlayamazsa o başvuru geçersiz kalır, bu durumda firma tekrar başvurmalıdır.)

7. Adim: Ürün eko-etiketli tüm ürünlerin yer aldığı E-katalogda yerini alır. Ürünü pazarlarken ve reklam yaparken logo kullanılabilir. Yalnız bu reklamlar yanıltıcı olmamalı, sadeceilgili ürüne dair olduğu açıkça belli olmalıdır. Eko-etiket logosunun kullanımı, pazarlanması ile ilgili kuralları açıklayan rehberlere ve detaylı bilgiye aşağıdaki adreslerden de ulaşılabilir:

Kaynaklar:

Bookmark and Share


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.