Bookmark and Share

Hibe Duyuruları / Açık Çağrılar

 

 

H2020 Destek ve Ödül Programları

Horizon 2020 Programı, 80 Milyar Euro’luk bütçesi ile Avrupa çapında araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasında işbirliği faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Horizon 2020 Programı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın (7. ÇP) devamı olarak 2014-2020 yılları arasında yürütülmekte.Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuş.Desteklenen projelerde yer almak Türk araştırmacılara yeni ufuklar açacak, onların en yeni ve ileri teknolojiye erişimini kolaylaştıracak.

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) Destek ve Ödül Programları, Türkiye’deki kamu ve özel sektörün katılımını özendirmek ve bu yolla, ülkemizin bu uluslararası işbirliği programlarından en yüksek düzeyde faydalanmasını temin etmek amacıyla tasarlanmış. İlgili mevzuat, 4 Ocak 2014 tarihli ve 226 Sayılı Bilim Kurulu Toplantısı’nda onaylanmıştı.

Programlar, Horizon 2020 (H2020) Programına ve COST aksiyonlarına katılım oranını ve programlara sunulan projelerin kalitesini arttırmak amacıyla aşağıdaki bağlantılardan detaylarına ulaşabileceğiniz çeşitli destek ve ödülleri içermekte.

 

AB COSME Programı Proje Teklif Çağrıları yayımlandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yapılan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca 20 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) ve Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG) Proje Teklif Çağrıları yayımlandı.

COSME Programı Kredi Garanti Desteği; Avrupa işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyonunu destekleyen “Tek AB Kredi Finansman Aracı” açılımlarından biri olup Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen bir girişimdir.
Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği; Avrupa Birliği işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyon çalışmalarını erken evrelerden gelişim evrelerine kadar desteklemek amacıyla ortaya konulan “Tek AB Özkaynak Finansman Aracı”nın bir unsuru.

Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili program üyesi ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’ler, başvuru için uygun olarak nitelendirilmekte.


KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı Çağrısı

Horizon 2020 - KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı Çağrısı

Avrupa Komisyonu tarafından, 11 Aralık 2013 tarihinde, Horizon 2020 - KOBİ’lerde Yenilikçilik 2014 Çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında KOBİ’lerin ve ilgili paydaşların proje başvurusunda bulunabileceği alanlarçalışma programında belirtilmiştir.

KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı kapsamında KOBİ’lerin bireysel olarak proje başvurusu yapabilecekleri Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument) bulunmaktadır. 3 fazdan oluşan bu araç ile ilgili Avrupa Komisyonu sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı ile ilgili bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 11 Aralık 2013
Başvuru Açılış Tarihi: 1 Mart 2014
Yeni KOBİ Aracı Çağrı Kapanış Tarihleri: Faz 1 için 18 Haziran, 24 Eylül 17 Aralık 2014. Faz 2 için 9 Ekim, 17 Aralık 2014
Yeni KOBİ Aracı Çağrı Bütçesi: 251.020.000 Avro
Çağrı Sayfası: Çağrının Participant Portal sitesindeki resmi duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.
Açıklama: Yeni KOBİ Aracı kapsamında desteklenecek genel konu başlıklarına sadece KOBİ’ler başvurabilmektedir. KOBİ’ler konsorsiyum kurmadan bireyesel olarak başvuru yapabilmektedir. Faz 1’de 50.000 Avro’luk net destek verilmektedir. Faz 2’de ise destek oranı %70 + %25 dolaylı masrafların desteklenmesi şeklinde olacaktır. Faz 2 için komisyon desteği 0.5 - 2.5 Milyon Avro tutarında olacaktır. Faz 2’ye doğrudan başvuru yapılabilmektedir.


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.