Bookmark and Share

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Avrupa Birliği Programları, belirlenen politikaların desteklenmesi amacı ile belirli sürelerde uygulanmaktadır. Dolayısıyla, çok çeşitli alanlarda farklı Birlik programları bulunmaktadır. Türkiye ise aday ülke olarak bunların bir kısmına katılım sağlamaktadır. Bu programlar hakkında detaylı bilgiye, aşağıdaki açıklamalarda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

Başvuruya açık çağrılara ulaşmak için tıklayınız. 

  • KOBİ'lere Yönelik Ulusal Ajans Programları

AB projeleri

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Öğrenicilerin ve personelin hareketliliği: Öğrencilere, stajyerlere, gönüllülere, gençlere, öğretmenlere, akademisyenlere, eğitici/eğitmenlere, gençlik çalışanlarına, eğitim kurumlarının ve sivil toplum kurum/kuruluşlarının personeline diğer bir ülkede bir eğitim/öğretim ve/veya mesleki bir deneyim faaliyeti sunmaktadır. 

Detaylı bilgi için tıklayın. 

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
Eğitim, öğretim ve gençlik ile ilgili bir ya da daha fazla alanı kapsayan girişimler geliştirmeyi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanında veya diğer ilgili alanlarda faaliyet gösteren farklı türden kurum/kuruluşlar arasında deneyim ve teknik uzmanlık (know-how) paylaşımını ve yeniliği teşvik eden projeleri desteklemektedir.

 

  • HORİZON 2020

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecek olan “Horizon 2020” Araştırma Fonu Programı ile araştırmanın güçlendirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve bilim insanları ile Sanayi ve KOBİ’lerin AB destekli projeler için fon almasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
 

 

  • COSME (İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ'ler Programı)

COSME programının 2014 – 2020 yılları arasında 2,5 Milyar Avro bütçe ile yürütülmesi öngörülmekte olup, söz konusu program ile aşağıdaki alanlara yoğunlaşılacaktır: 

 KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, 

 İşletme kurulması ve işletmelerin büyümesi için uygun ortamın oluşturulması, 

 Avrupa’da girişimcilik kültürünün desteklenmesi, 

 AB işletmelerinin sürdürülebilir rekabet edebilirliklerinin desteklenmesi, 

 KOBİ’lerin uluslararasılaştırılmasının ve piyasalara erişiminin geliştirilmesi 

Detaylı bilgi için tıklayın.

  • EaSI ( İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı )

Program, yenilikçi sosyal politikaları desteklemenin ve işgücü hareketliliğini teşvik etmenin yanı sıra mikro kredilere erişimi kolaylaştıracak ve sosyal girişimciliği teşvik edecektir.

EaSI, mevcut üç finansal aracın kapsamını genişletmekte ve birbirleriyle bütünleştirmektedir: İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS - Programme for Employment and Social Solidarity), Kamu İstihdam Hizmetleri Avrupa Ağı (EURES – European Employment Services) ve Avrupa PROGESS (İlerleme için) Mikro Finans Aracı

Detaylı bilgi için tıklayın. 

  • YARATICI AVRUPA 

2014-2020 Creative Europe (Yaratıcı Avrupa) Programı, Avrupa Komisyonu’nun Kültür, Medya ve Media Mundus programlarını tek bir çatı altında topluyor.Tek tek programların bütünsel bir yaklaşımla bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni programın bütçesi % 9'luk bir artışla 1,462 milyar Avro olarak belirlendi.

Detaylı bilgi için tıklayın. 

 


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.