AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

11 -17 Eylül 2017

http:// ab.immib.org.tr

Türkiye’de Ulusal Çevre Etiket Sistemi kurulacak 

Avrupa Birliği’nde gönüllü olarak uygulanan Çevre Etiketi uygulamasının Türkiye’ye de taşınması için çalışmalara başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetimindeki çalışmalar, ‘Ulusal Çevre Etiket Sistemi Kurulması Projesi’ ile devam ediyor.

EC 66/2010 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Eko-Etiket Tüzüğü’nün uygulanması için Türkiye’deki çevre koşullarının iyileştirilmesi, uluslararası çevre etiket sisteminde Türkiye’nin de yer almasının sağlanması ve kurumsal kapasitenin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yapılan sözleşme çerçevesinde yürütülecek proje ile devam edecek. Projenin açılış toplantısı 25 Temmuz 2017’de gerçekleştirildi.

Çevre etiket sisteminin ülkemizde üretilen ürünlerde ulusal ve uluslararası marka değerini arttıracağı, gösterge olarak ürünlerin üretiminde atıkların bertarafından su tüketimine, enerji kullanımından insan sağlığına zararlı kimyasalların kullanılmasının azaltımına kadar pek çok yönde çevreye pozitif etkilerinin olması bekleniyor. Proje kapsamında bu yıl sonuna kadar, üç alt sektörde (elektrikli ev aletleri, tekstil ve seramik), pilot çevre etiketi uygulaması ile hazırlanan taslak mevzuatın uygulanabilirliğinin test edilmesi planlanıyor.

Ufuk2020 Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı Proje Pazarı Etkinliği

Ufuk2020 Programı Enerji Alanı'nın son üç yılında desteklenecek olan faaliyetlerin belirlendiği “Enerji Alanı 2018-2020 Çalışma Programı” dokümanının Eylül ayının sonlarına doğru yayımlanması planlanıyor. Yeni çalışma programında belirlenen faaliyetler kapsamında proje sunmayı ya da projelerde yer almayı planlayan paydaşların katılım gösterebileceği Proje Pazarı etkinliği 24 Ekim 2017 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek.

Proje Pazarı etkinliğine katılanlar, enerji alanında faaliyet gösteren araştırma ve sanayi kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek proje fikirlerini tartışma fırsatı bulabilecek. Etkinlik ve katılım detayları Ufuk2020 internet sitesinde bulunabilir.

REACH Kısıtlamaları kapsamındaki CMR listesi güncellendi

AB çapında kanserojen, mutajen veya üreme için toksik kategori 1A ve 1B olarak sınıflandırılan maddeler, belirlenen jenerik limitlerin üzerinde halka satılan ürünlerde kullanılamıyor. Profesyonel kullanıcılara yönelik olarak da belirli koşullar altında üretilebiliyor. CMR maddelere yönelik kısıtlamaları güncelleyen söz konusu tüzük güncellemesi 30 Ağustos 2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

AB çapında sınıflandırmalar, CLP Tüzüğü Ek VI’sında listeleniyor. Ancak REACH Tüzüğü 28-29 ve 30. girişlerle kısıtlama kapsamına alınması için önce bu maddelerin REACH Tüzüğü ilgili eklerinde (Appendix 1-6) yayımlanması gerekiyor. CLP Ek VI’sına (CMR kategori 1A ve 1B olarak) yeni eklenen maddelerin, 28-30 girişler kapsamına eklenmeden önce REACH Madde 68 (2) uyarınca ilgili düzeltme tüzüğünün yayımlanıyor. Söz konusu güncelleme tüzüğü bu doğrultuda yayımlandı.

Daha önce Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirildiğini duyurduğumuz güncellemeler kapsamında, kadmiyum bileşikleri ve formaldehit reaksiyon ürünlerinin de aralarında yer aldığı bazı maddeler REACH 28-29-30. girişler kapsamındaki kısıtlamalara dahil edilmiş oldu. Söz konusu değişiklikler için zorunlu uygulamalar en erken 1 Mart 2018 itibarıyla başlayacak.

Tehlikeli kimyasalların ihracat bildirimlerinde artış var

Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın PIC Tüzüğü kapsamındaki ilk raporu AB firmalarından AB-dışı ülkelere yapılan tehlikeli kimyasal ihracat bildirimlerinin geçmiş üç yıla göre değerlendirildiğinde yüzde 74 arttığını ortaya koydu.

Ajans’ın 6 Eylül 2017 tarihli duyurusu kapsamında, raporun 2014-2016 yılları arasındaki değerleri kapsadığı, bahse konu yıllar içerisinde Tüzük kapsamındaki farkındalık ve uyum çalışmalarının hızla arttığı, 4500 bildirim sayısından yaklaşık 8000 bildirim sayısına ulaşıldığı aktarıldı. Bu artış, ithal edilen ülkelerin Yetkili Otoritelerine sunulan bilgilerdeki artışa da yol açarak ulusal mevzuat düzenlemeleri ve ülkelerindeki firmaların kullandıkları kimyasalların belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Bununla birlikte PIC Tüzüğü faaliyetleri içinde yer alan firma sayısı 390’dan 1177’e çıkmış olup, Ajans’a teknik ve mevzuat desteği için başvuran firma sayısı da 1000’den 1800’e ulaştı.

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.