AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

14 -20 Mayıs 2018

http:// ab.immib.org.tr

“Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği” yayımlandı

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından bir veya birden fazla biyosidal ürünle işlenmiş eşyaların piyasaya arzına, piyasada bulundurulmasına, ambalajlanmasına, etiketlenmesine, piyasa gözetimi ve denetimi ile işlenmiş eşyalarla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 13 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği” yayımlandı.

Tebliğ, bir veya birden fazla biyosidal ürünle işleme tabi tutulan ya da bir veya birden fazla biyosidal ürünü kasten içeren, biyosidal özelliği veya biyosidal işlevi olduğu iddia edilen madde, karışım ya da eşyaları kapsıyor.

Tebliğ kapsamında imalatçılar veya ithalatçılar, piyasaya arz edecekleri işlenmiş eşyalara ilişkin olarak ‘işlenmiş eşya’ içeriğinde bulunan biyosidal ürünün etiket örneği ile birlikte ruhsatnamesinin ve/veya izninin örneğini ve diğer talep edilen dokümanlarla ilgili teknik dosya sunmak zorunda. Bununla birlikte işlenmiş eşyaların biyosidal işlevlerinin doğrulanması ve geçerli olacağı sürenin belirlenmesi için uluslararası kabul görmüş uygun standartlarla akredite laboratuvarlarda analiz yaptırılması zorunlu.

Kozmetikte hayvan deneyine karşı küresel önlem çağrısı

Avrupa Parlamentosu kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesi uygulamasına tüm dünyada son verilmesi çağrısında bulundu. Hayvanlar üzerinde test edilen tüm kozmetik ürünlerin AB ülkelerinde satışı 2013 yılında yasaklanmıştı.

Bununla birlikte, dünya çapındaki ülkelerin yaklaşık  yüzde 80'inde hayvan testlerine ve hayvanlarda test edilen kozmetiklerin pazarlanmasına hâlihazırda izin verilmekte. Avrupa Parlamentosu toplantısında AB sisteminde de bazı boşluklar bulunduğu için bazı kozmetiklerin AB dışındaki hayvanlarda test edildikten sonra AB’de kabul edilmiş yöntemlere göre yeniden test edildiğini bildirildi. Ayrıca, kozmetik ürünlerindeki çoğu içerik maddelerinin aynı zamanda ilaçlar, deterjanlar veya gıda maddeleri gibi diğer birçok üründe kullanılmakta olduğu ve farklı yasalar kapsamında hayvanlar üzerinde test edildiği belirtiliyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında hayvanlara yönelik kozmetik testler ve hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik içerikli ürünlerin ticaretine yönelik, 2023’ten önce uygulamaya konulacak küresel bir yasak oluşturmak üzere AB liderlerinin ortak çalışması ve Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde uluslararası bir sözleşme kapsamına alınması için diplomatik kanalların kullanılması çağrısında bulundular.

PERSON Projesi açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) ortakları arasında bulunduğu PERSON projesinin açılış toplantısı, 10 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da projenin koordinatörü olan Altınbaş Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Proje, sürdürülebilir ve nitelikli işgücünü karşılamak ve Türkiye'nin ve Avrupa'nın rekabet gücünü arttırmak için eğitim veya istihdam dahilinde olmayan genç bireylerin istihdam edilebilirliğini, yeniden eğitimini ve sosyal becerilerini desteklemeyi amaçlamakta. Proje, gençlerin sadece iş yaşamında değil, sosyal yaşamlarında da ihtiyaçlarının karşılanması için yenilikçi eğitim müfredatı ve metodolojileri sağlama hedefini güdüyor.

Projenin üç ayaklı hedeflerden biri, genç işsizliğin nedenlerini ayrıntılı olarak anlamak. Diğer hedefleri ise, aktif olmayan genç bireyleri çekecek ve yeniden eğitmek için bir eğitim planı ve bir veri toplama ve paylaşım aracı / platformuna olan ihtiyaç doğrultusunda üniversiteler, personel, üst düzey yönetim ve öğrenciler arasında sıklıkla mevcut olan iletişim ve ortak çalışmalarda ve faaliyetlerinde köprü kurma ihtiyacı.

Toplam 203 945 Euro bütçeli ve AB Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen projede, eğitim hayatını tamamlamış ancak kendi isteğiyle veya çeşitli nedenlerden dolayı işgücü piyasasına dahil olmamış 19-29 yaş arası gençlerin işe hazırlık eğitimlerden geçirilerek istihdam edilebilirliğinin ve işgücü piyasasına katılımının desteklenmesi amaçlanıyor. İKMİB’in ortak olarak katılım sağlayacağı proje Türkiye, Hollanda, İspanya, İtalya, İngiltere ve Yunanistan’dan ortakların katılımıyla yürütülecek. Proje kapsamında analiz çalışmaları, odak grup toplantıları, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve pilot eğitimler gerçekleştirilecek olup; proje çıktılarının yaygınlaştırılması amacıyla ulusal bir konferans düzenlenecek.

 

‘Kaygı verici polimerler' için REACH kapsamında bilgi arayışı

Avrupa Komisyonu, açtığı bir ihale çağrısı ile, "kaygı konusu olan polimerlerin" (PoC) nasıl tanımlanabileceği ve REACH kapsamında nasıl kaydedilebileceği konusunda bir proje için teklifler aradığını duyurdu.

REACH’e göre, polimerler şu an kayıt veya değerlendirmeden muaf ancak Madde 138 (2)'ye göre Komisyon’un, oluşturdukları riskleri ve belirli polimer türlerinin kayıt altına alınması gereğini gözden geçirmesi gerekiyor.
Teklif çağrısı için proje hazırlayacaklardan beklentiler şunlar:

  • Fiziko-kimyasal özellikler veya tehlike belirtilerine dayalı gruplama olasılığı dâhil olmak üzere, PoC'lerin tanımlanması için kriterler önermek
  • İnsan sağlığına ve diğer maddelere kıyasla maruz kaldıkları potansiyel riskleri tahmin etmek;
  • Etki değerlendirmesi amacıyla kayıt şartlarının ayrıntılı bir maliyet-fayda analizi oluşturmak.

Projenin maksimum bütçe 300.000 €. Endüstri temsilcileri, tedarik zincirinin işbirliği yaparak konuyu mümkün olduğu kadar kendi amaçları çerçevesinde düzenlemek niyetinde.

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.