AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

9 - 15 Ekim 2017

http:// ab.immib.org.tr

İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı için son başvuru tarihi 31 Ekim

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Program süresi olan 12 aylık süreçte, her bir firmada, şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması, şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi, tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunacağı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması gibi çıktılara ulaşılması hedefleniyor.

2 Ocak 2018 tarihinde faaliyete başlanacak program için şirket başvuruları 31 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca bu yıldan itibaren, proje başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde alınmasına karar verildi.

TİM ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordinasyonu sağlanacak proje kapsamında, katılım gösterecek her bir şirket ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir akademisyen/yetkili kişi ya da özel sektörde çalışmakta olan ve bu alanda deneyim sahibi olan uzman, “mentor” olarak eşleştirilecek. Program süresince mentor, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentorluk yapacak.

Risk Değerlendirme Komitesi, sınıflandırma önerileri için anlaşma sağladı 

Risk Değerlendirme Komitesi  kobalt, titanyum dioksit ve metaldehiti de içeren 10 harmonize sınıflandırma ve etiketleme önerisi konusunda görüş kararına vardı. Bununla birlikte Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-ekonomik Analiz Komitesi 2 izin başvurusu için 4 taslak görüş üzerinde anlaştı.

Anlaşmaya varılan dört taslak görüş, izin prosedüründe olan Krom VI ve 1,2-diklorethane (EDC) spesifik kullanımları için belirlendi. Taslak görüşler başvuru yapanlara iletilip, nihai karar öncesi görüşleri alınacak. Ayrıca ilgili komiteler sodyum bikromatın korozyon inhibitörü olarak kullanılmasına ilişkin çalışmasını da tamamladı. Karara bağlanan 10 harmonize sınıflandırma ve etiketleme önerisi Ajans web sitesinde bulunabilir.

REACH kayıt verilerine ücretsiz KOBİ erişimi tartışılacak

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA/ECHA), küçük ve orta ölçekli işletmelere, 2018 kayıt son başvuru tarihi için veri paylaşımı yükünü azaltmak amacıyla REACH verilerine ve ortak kayıt dosyalarına koşullu ücretsiz erişim sağlanmasını önerdi. Ajans'ın, REACH Direktörleri Temas Grubundan (DCG) söz konusu teklifi, bu ayın sonundaki toplantısında onaylamasını beklediği belirtildi.

DCG, şirketlerin REACH kayıt yükümlülüklerinden kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmek üzere kurulmuş; Avrupa Komisyonu, ECHA ve endüstri derneklerinden oluşan gayrı resmi bir yönetici grubu.  DCG onayı sonrası, tüm tarafların bu gönüllü yaklaşımı desteklemesi ve mevcut verileri yayması ve SIEF'lerde mevcut veya potansiyel kayıt yaptıranlarla yapılmış/yapılacak mutabakata da uyulması için görüşmeler yapılması gerekecek.

ECHA'nın önerisi RPA danışmanlık firmasının değerlendirme raporuna dayanıyor. Bu rapora göre, çoğu KOBİ'nin en büyük sorunu, bilgiye erişim mektubu (letter of access) maliyeti ve SIEF'lere katılım olarak ortaya çıkıyor.

“BREXIT” etkileri için Avrupa Kimyasallar Ajansı bilgi portalı

29 Mart 2017 tarihinde İngiltere Hükümeti tarafından alınan karar kapsamında İngiltere 30 Mart 2019 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’nde üçüncü ülke (non-EU (“third”))   statüsünde değerlendirilecek. Bu kapsamda, bir çok sektörde, İngiltere ile AB mevzuatları kapsamında harmonizasyon olmayacak.

REACH, CLP, Biyosidal ve PIC Tüzükleri kapsamındaki AB mevzuatları, kimyasalların güvenli kullanımlarının sağlanması ve Ajans’a karşı ülkelerin sorumluluklarını getirmelerinde önemli işlevler görüyor. Avrupa Kimyasallar Ajansı bu durumun diğer 27 AB Üye Ülkesinde etkilerinin büyük olacağını düşünmekte ve bu kapsamda web sitesinde tavsiyeler içeren yeni bir portal oluşturdu. Portalda, bu konudaki çeşitli sorulara yanıtlar da yer alıyor.

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.