AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

17 -23 Temmuz 2017

http:// ab.immib.org.tr

Biyosidal Ürünler Tüzüğü kapsamında 4 aktif madde onaylandı

Biyosidal Ürünler Komitesi (BPC) dört aktif maddenin dezenfaktan, koruyucu ve insektisit olarak biyosidal ürünlerde kullanılmasını onayladı. Diğer üç görüşün ise ilerleyen günlerde onaylanması bekleniyor.

Bahse konu aktif maddeler;

  • MBIT - Ürün Tipi 6
  • Imiprothrin – Ürün Tipi 18
  • Para-formaldehyde ve 2-hydroxy-propylamine reaksiyon ürünleri (Oran 3:2) – Ürün Tipleri 2, 6, 11, 12 ve 13
  • Para-formaldehyde ve 2-hydroxy-propylamine reaksiyon ürünleri (Oran 1:1) – Ürün Tipleri 2, 6, 11 ve 13

Komitenin son kararı bu maddelerin ilgili ürün tipleri için kullanılmasını onaylar nitelikte. Bahse konu onaylar Üye Ülkeler ve Avrupa Komisyonu’nun nihai kararına dayanmaktadır. Bakır için Ürün Tipi 2,5 ve 11 için sunulacak 3 görüşün ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

Cholecalciferol’ün Ürün Tipi 14 için onaylanması gecikmiştir çünkü cholecalciferol ikame için aday gösterilmiştir ve bu kapsamda kamu görüş alımına açılacak. AB’de bir aktif maddenin onaylanması 10 yılı geçmeyecek süreler için geçerli olabiliyor.

REACH İzin Listesine yeni eklenen 2 maddeyle ilgili çalıştay 

Avrupa Komisyonu, REACH Tüzüğü Ek XIV’e yani İzne Tabi Maddeler Listesine yeni eklenen maddelerden ikisi hakkında 22 Ağustos 2017 tarihinde Brüksel’de çalıştay düzenleyecek. Endokrin bozucu özelliklere sahip olan iki madde şunlar:

  • 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated [4-tert-octylphenol, ethoxylated; 4-tert-OPnEO];
  • 4-nonylphenol, branched and linear, ethoxylated [4-NPnEO].

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA) ve paydaşlar arasında bilgi alışverişine olanak sağlamayı hedefleyen çalıştaya katılım ücretsiz. İlgili maddeler için tehlike, risk ve etki değerlendirmesi, eşik türetme olasılıkları veya doz-tepki ilişkileri gibi konular tartışılacak.

Avrupa Parlamentosu, ROHS kapsamındaki güncellemelere destek verdi

Avrupa Birliği’nde elektrikli ve elektronik ekipmandaki (EEE) tehlikeli maddeleri sınırlayan RoHS Direktifinde yapılması planlanan güncellemelere, Avrupa Parlamentosu üyeleri de destek verdi.

Güncelleme şu noktaları içeriyordu:

  • RoHS1 kapsamı dışında RoHS2 kapsamı içinde olan EEE’lerin ikinci el pazarlarındaki faaliyetleri;
  • Bu ürünlerin yedek parçaları;
  • Çekişli, kablolu, yol harici mobil makinalar; ve
  • Kurşun içeren orglar.

Avrupa Komisyonu, zararlı maddeleri içeren kullanılmış elektrikli-elektronik aletlerin yeniden satışlarının, Direktifin 2019’daki geçiş süresinden sonra da mümkün olmasını önermişti. 2019’da diğer kategoriler dışında kalan tüm EEE’ler için geçiş tarihi sona erecek ve kısıtlama uygulaması başlayacak.  AB çevre komitesi hem KOBİ’ler için hem de geri dönüştürmenin döngüsel ekonomiye katkısı nedeniyle bu yolun benimsendiğini açıkladı.

AB Eko-etiketinin kriterlerinde esnemenin önü açılıyor

Avrupa Komisyonu, AB Eko-Etiket Tüzüğünde temel bazı değişiklikler yapmayı ve toksik veya SVHC olarak sınıflandırılan maddeleri içeren ürünlerin etiket kapsamı dışında tutulmasını sağlamaya hazırlanıyor. 

Eko-Etiket konusunda üç yıllık bir değerlendirme yapan ve Eko-Etiket programının devam etmesi gereğinde karar kılan  Komisyon, etiketin, - ürün kullanımında ve üretim modellerinde önemli bir fark yaratacak kadar yaygın kullanılmadığını ve bundan kısmen tehlikeli maddeler konusundaki gerekliliklerin sorumlu olduğunu belirtti. Tüzüğün 6. maddesi gereği, AB’nin tehlikeli kimyasalları sınıflandırma esaslarına yönelik CLP Tüzüğü kapsamında kanserojen, üreme için toksik ve mutajen olan maddeleri, toksik ya da çevre zararı olan maddeler ile AB REACH Tüzüğü kapsamında Aday Listeye alınan maddeleri içerdiği takdirde AB eko-etiketi alamıyor.

Sanayi cephesi çok katı kuralları nedeniyle AB eko-etiketinin ‘uygulanamaz’ durumda olduğunu savunurken en azından REACH Aday Liste maddelerinin yasak kapsamı dışında tutulmasını talep ediyor. Çevre örgütleri ise etiketin bu haliyle güvenilir bir yapısı olduğunu ve bunun bozulmaması gerektiğini savunuyor.

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yasal uyarı

Bu sayfalarda yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rehberlik edecek yardımcı bilgiler yer almaktadır. Mevzuat konusunda tek güvenilir kaynak yasanın kendisi olup, bu sitedeki bilgiler yasal öneri niteliği taşımamaktadır. İMMİB, bu web sitesinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir yasal sorumluluğu kabul etmez.