PROJELER

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor

Proje ile dezavantajlı grupların istihdamına katkı sağlanacaktır.

14 Kasım 2020
AluVET

Vocational Training and Education for Aluminium Sector AluVET

13 Kasım 2020
INNOCOACH

KOBİ’lerimizin öncelikli KOBİ Aracı Programı olmak üzere AB hibe programlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacak metodolojiler oluşturulacaktır.

17 Şubat 2021
Atık Mıknatıslardan (NdFeB) Nadir Toprak Metallerinin (Nd, Dy, Pr) Geri Kazanımı

Atık Mıknatıslardan (NdFeB) Nadir Toprak Metallerinin (Nd, Dy, Pr) Geri Kazanımı

13 Kasım 2020
CORALIS

Endüstriyel atıkların değerlendirilerek kaynakların etkin kullanımı ile ekonomide sürdürülebilirlik amaçlanmaktadır.

17 Kasım 2020
GCC.eu

Global Cosmetics Cluster - Europe

13 Kasım 2020